เพื่อเพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพในการบริหารองค์กรของท่านจากการดูรายงานออนไลน์ ท่านสามารถเลือกรูปแบบรายงานได้ โดยระบุรายละเอียดดังนี้
 
  1.กำหนดเงื่อนไขรายงานที่ต้องการ เช่น  
 
 • ระบุเดือนที่ต้องการ
 • เลือกเฉพาะดาวน์ไลน์ติดตัว / ทุกคนในสายงาน (ขึ้นอยู่กับแต่ละรายงาน)
 • ระบุรายละเอียดใบสั่งซื้อ (ขึ้นอยู่กับแต่ละรายงาน)
 
 
  2.กำหนดขนาดตัวอักษรในการแสดงผล  
 
 • เล็ก
 • กลาง
 • ใหญ่
 
  3.กำหนดช่องทางการรับรายงาน  
 
 • ผ่านโปรแกรมเปิดเว็บไซต์ (Web Browser) “Internet Explorer”
 • รับผ่านทางอีเมล์ของผู้สมัครหลัก ผู้สมัครร่วม หรือทั้งผู้สมัครหลัก
  และผู้สมัครร่วม
 
 
  4.กำหนดรูปแบบการแสดงผล  
 
 • ผ่านโปรแกรมเปิดเว็บไซต์ (Web Browser) “Internet Explorer”
  (รายงานแสดงผลแบบ HTML)
 • ผ่านโปรแกรม Acrobat Reader (รายงานแสดงผลแบบ PDF) *
 • ผ่านโปรแกรม Excel (รายงานแสดงผลแบบ CSV)*
 
 
 
 
  ตัวอย่างรายงาน