ทำงานให้สำเร็จ ต้องคิดแล้วลงมือทำ

“เรารู้ว่าแอมเวย์เป็นธุรกิจที่สวยงาม เพราะปรัชญาและแผนธุรกิจวางไว้ให้ช่วยเหลือคนอื่นให้ประสบความสำเร็จมากพอ เราจึงจะประสบความสำเร็จได้” ดร.พรทิพย์ และ ดร.พงษ์ศักดิ์ อัจจิมารังษี ‘เพชร’ ของเรากล่าวถึงแอมเวย์และแรงบันดาลใจที่จุดประกายให้หันมาทำธุรกิจนี้อย่างเต็มเวลา

“แรงบันดาลใจสำคัญคืออยากเป็นที่พึ่งให้กับครอบครัวของเรา เพราะเรามีการศึกษาที่ดี น่าจะได้ช่วยเหลือครอบครัวที่ไม่ใช่เพียงการให้คำปรึกษาที่ดี แต่ยังสามารถหยิบยื่นวิธีการทำธุรกิจ ตลอดจนปัจจัยด้านการเงินให้กับผู้ที่ยังไม่มีโอกาสสร้างธุรกิจเป็นของตนเองได้”

ดร.พรทิพย์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านธุรกิจศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโทและปริญญาเอกจากประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วน ดร.พงษ์ศักดิ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาโทและปริญญาเอกด้านคอมพิวเตอร์จากสหรัฐอเมริกาเช่นกัน เพราะความต้องการสร้างฐานชีวิตให้มั่นคง ทั้งสองจึงมุ่งมั่นทุ่มเทให้กับงานประจำจนแทบจะไม่มีเวลาให้กันและกัน ที่สุดแล้ว ทั้งสองจึงพบว่า การทำงานหนักไม่สามารถให้เวลากลับคืนมาได้ ทว่าสิ่งที่ทั้งสองได้รับกลับมาและมีคุณค่าหาซื้อไม่ได้เมื่อทำธุรกิจแอมเวย์คือ ‘เวลา’ ที่ใฝ่หามาชั่วชีวิต

“เราได้ชีวิตของเราคืนมาทั้งหมด ปัจจุบันเราสามารถจัดเวลาในชีวิตของเราอย่างมีคุณภาพ เราควบคุมเวลาของเราเอง ไม่ว่าจะเป็นเวลาทำงาน เวลาพักผ่อน เราจัดสรรเองได้ทั้งหมดจากการทำธุรกิจแอมเวย์ ซึ่งมี
หลักการ “เมตตาทุนนิยม” ทำแล้วมีความสุข สอนให้คนเป็นผู้ให้อย่างแท้จริง ซึ่งไม่เหมือนธุรกิจอื่นๆ ที่ต้องคิดหาวิธีการต่างๆ เพื่อให้ตนเองได้กำไรเท่านั้น” 

ทั้งสองฝากข้อคิดไว้ว่า “ทัศนคติในแง่ลบของตัวเอง เป็นอุปสรรคที่ต้องขจัดไปให้หมด เมื่อทำใจเป็นผู้ให้เต็มร้อย อุปสรรคก็จะหมดไปในทันที สิ่งที่ได้รับซึ่งไม่สามารถประเมินค่าได้คือความสุขและความมั่นคงทางจิตใจจากการทำงานที่มีคุณค่านี้”

 

ลำดับขั้นความสำเร็จ

สิงหาคม

2541

สมัครเป็นนักธุรกิจแอมเวย์

กรกฎาคม

2543

นักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัม

กรกฎาคม

2544

นักธุรกิจแอมเวย์ระดับไพลิน และมรกต

สิงหาคม

2544

นักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัมสองผู้สถาปนา

มิถุนายน

2546

นักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชร

สิงหาคม

2546

นักธุรกิจแอมเวย์ระดับไพลินสองผู้สถาปนา และมรกตสองผู้สถาปนา

สิงหาคม

2547

นักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรสองผู้สถาปนา และเพชรบริหาร