ทำไมต้อง eSpring

เพราะเราตระหนักในคุณค่าของน้ำดื่มอย่างสูงสุด แอมเวย์จึงได้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ไม่เพียงกรองสิ่งปนเปื้อนได้มากที่สุด หากแต่ยังคงรักษาแร่ธาตุต่างๆ ในน้ำไว้อย่างดีที่สุด และด้วย 10 คุณสมบัติที่เหนือกว่าที่ทำให้ eSpring เป็นเครื่องกรองน้ำที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

 • 1. เครื่องกรองน้ำระบบแรกที่ผสานเทคโนโลยีการบำบัดน้ำที่ดีที่สุดไว้ด้วยกัน ได้แก่ ไส้กรองคาร์บอน หลอดอุลตร้าไวโอเล็ท และจอภาพอิเล็กทรอนิกส์
 • 2. กำจัดสิ่งปนเปื้อนกว่า 140 ชนิด* รวมทั้งทำลายแบคทีเรียและไวรัสที่อยู่ในน้ำได้มากกว่า 99.99%**
 • 3. เทคโนโลยี "สมาร์ทชิพ" ของเครื่องกรองน้ำ eSpring จะบันทึกอายุการทำงานของชุดไส้กรองคาร์บอน และ
  หลอดอุลตร้าไวโอเล็ท และจอแสดงภาพอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยเตือนอัตโนมัติเมื่อถึงกำหนดเปลี่ยนชุดไส้กรองคาร์บอน และ
  หลอดอุลตร้าไวโอเล็ท
 • 4. ประสิทธิภาพที่ผ่านการรับรองจากองค์กรส่งเสริมอนามัยแห่งชาติระหว่างประเทศ (NSF International) ซึ่งได้ทดสอบและรับรองเครื่องกรองน้ำ eSpring ว่าสามารถลดสิ่งปนเปื้อนตามมาตรฐาน NSF/ANSI ที่ 42, 53 และ 55
 • 5. คุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของเครื่องกรองน้ำ eSpring คือ การปรับปรุงรสชาติ กลิ่น และความใสสะอาดของน้ำให้ดียิ่งขึ้น
 • 6. ผ่านการวิจัยและพัฒนากว่า 20 ปี โดยวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจนได้รับการจดสิทธิบัตรจากทั่วโลกกว่า 330 ฉบับ
 • 7. ติดตั้งง่ายกับก๊อกน้ำในบ้าน ตอบรับความต้องการของทุกคนในครอบครัว ทั้งใช้ดื่มและปรุงอาหาร
 • 8. การซ่อมบำรุงที่น้อยลง เพราะสามารถกรองน้ำได้ถึง 5,000 ลิตร หรือ 1 ปี (แล้วแต่กำหนดใดถึงก่อน) สำหรับสมาชิก
  ในบ้าน 6 คน
 • 9. ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าเมื่อเทียบกับน้ำดื่มบรรจุขวด และ เครื่องกรองน้ำอื่นๆ อีกหลายระบบ
 • 10. รับประกันความพอใจ 90 วัน รับประกันคุณภาพ 3 ปี
* รับรองผลการทดสอบจากห้องทดลองอิสระ ตามมาตรฐานขององค์กรส่งเสริมอนามัยแห่งชาติระหว่างประเทศ (NSF International) คือมาตรฐาน NSF/ANSI ที่ 42, 53 และ 55 และตามมาตรฐานของสำนักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (The United State Environmental Protection Agency หรือ U.S. EPA) ** แบคทีเรียตัวแทนที่ใช้อ้างอิงและทดสอบนี้ ได้แก่ Raoultella terrigena ไวรัสตัวแทนที่ใช้อ้างอิงและทดสอบนี้ ได้แก่ Poliovirus, Rotavirus, Coliphage MS-2 (ยกเว้น ไวรัส Coliphage MS-2 ซึ่งเป็นไวรัสที่ไม่ก่อให้เกิดโรค (non-pathogenic virus) แต่ทนทานต่อการฆ่าเชื้อ ซึ่งสามารถกำจัดได้ 99.97%) รับรองผลการทดสอบจากห้องทดลองอิสระตามมาตรฐานของสำนักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (The United State Environmental Protection Agency หรือ U.S. EPA)