‹ ย้อนกลับ

รับฟรี! Choco Chip Custard 1 ชิ้น + Mini Choco 1 ชิ้น รวมมูลค่า 28 บาท

วันที่ 01 ส.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64

ที่ร้าน Bonjour (บองชู) เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น

 

รายละเอียดสิทธิพิเศษ

สมาชิกบัตร SOP Exclusive รับฟรี! Choco Chip Custard 1 ชิ้น (ราคา 18 บาท) + Mini Choco Stick 1 ชิ้น (ราคา 10 บาท) รวมมูลค่า 28 บาท

 

เงื่อนไข:

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตร SOP Exclusive ที่ยังคงสถานะการสั่งซื้อ SOP ต่อเนื่องเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์ 1 รหัส / 1 สิทธิ์ / เดือน (จำนวน 300 สิทธิ์) (ไม่สามารถรับสิทธิ์แทนกันได้)
 • สิทธิพิเศษนี้มีจำนวนจำกัด
 • กรุณาแสดงข้อความตอบกลับจากเว็บไซต์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านก่อนรับสิทธิ์
 • ไม่สามารถ Capture หน้าจอโทรศัพท์เพื่อรับสิทธิ์ได้
 • ในกรณีที่มีการกดรับสิทธิ์แล้ว ไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยให้ในทุกกรณี
 • ไม่สามารถรับสิทธิ์แทนกันได้
 • ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ใช้สิทธิ์ได้ที่ร้าน Bonjour (บองชู) เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้มีจำนวนจำกัด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

หรือ

 

ไม่มีการกดรับสิทธิ์ผ่าน SMS

 

*** เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่าน กรุณากดรับสิทธิ์และแสดงข้อความยืนยันการรับสิทธิ์

ใช้สิทธิ์ได้ที่ร้าน Bonjour (บองชู) สาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น เพราะข้อความมีอายุประมาณ 15 นาที