About us

ท่องโลกกว้างกับแอมเวย์หนึ่งในรางวัลความสำเร็จของคุณ

เช่นเดียวกับธุรกิจประเภทอื่นใดก็ตาม ธุรกิจแอมเวย์ของคุณนั้นต้องการการเรียนรู้ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไร คุณจะสามารถควบคุมได้ว่าคุณจะสร้างธุรกิจของคุณเร็วหรือช้าเพียงไร เหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดนี่คือธุรกิจแอมเวย์ของคุณ

ขณะที่คุณดำรงคุณสมบัติในระดับขั้นความสำเร็จต่างๆ คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับเชิญร่วมโปรแกรมพิเศษสำหรับผู้นำอันหลากหลายของแอมเวย์ การสัมมนาทางธุรกิจประจำปี ในหลากหลายประเทศทั่วโลก บริษัทจะเชิญผู้นำธุรกิจแอมเวย์ให้มาพบปะสังสรรค์กัน ในบรรยากาศการสร้างสรรค์ธุรกิจ โดยบริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด เพื่อเป็นเกียรติยศแก่นักธุรกิจแอมเวย์ซึ่งประสบความสำเร็จครั้งสำคัญในการสร้างธุรกิจแอมเวย์ที่มั่นคงและก้าวหน้า และการสัมมนานี้ยังจะเปิดโอกาสสำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ได้สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบรรดาผู้นำอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทแอมเวย์กับบรรดานักธุรกิจแอมเวย์ระดับผู้นำ

รายละเอียดการสัมมนา

การสัมมนาต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้นนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมน่าสนใจ และดียิ่งขึ้นสำหรับผู้ประสบความสำเร็จในอนาคต

1. การสัมมนาระดับผู้นำ

จะมีการดำรงคุณสมบัติ 12 เดือน แล้วแต่การประกาศในแต่ละปีของบริษัท

2. การสัมมนารับเชิญนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชร

จัดขึ้นสำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรและสูงขึ้นไป ที่สามารถดำรงคุณสมบัติในปีบัญชีนั้นๆ โดยจัดในต่างประเทศปีละ 1 ครั้ง

3. การสัมมนารับเชิญสองผู้สถาปนา

จัดขึ้นสำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรบริหารและสูงขึ้นไปที่สามารถดำรงคุณสมบัติในปีบัญชีนั้นๆ โดยจัดในต่างประเทศปีละ 1 ครั้ง

Top
 

คุณสมบัติของผู้เดินทาง

นักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรและสูงขึ้นไปที่สามารถดำรงคุณสมบัติในช่วงคุณสมบัตินั้นๆ จะได้รับเชิญอัตโนมัติ

นักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัมบริษัทจะเชิญนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัมที่สามารถทำคะแนนคุณสมบัติได้ตามที่บริษัทกำหนด

คะแนนเป้าหมาย 12 เดือน

ครั้งที่ คะแนน
1 120,000
2 160,000
3 200,000
4 240,000
5 280,000
6 เป็นต้นไป 320,000

การสะสมคะแนน การสัมมนาระดับผู้นำต่างประเทศ


การสะสมคะแนนนักธุรกิจแอมเวย์จะเป็นไปตามคุณสมบัติของแต่ละการสัมมนา โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนที่นักธุรกิจแอมเวย์มีคุณสมบัติเป็นเข็มเงิน โดยจะนับคะแนนทุกๆ เดือนถัดไปไม่ว่าจะอยู่ในระดับส่วนลดใดๆ ทั้งนี้จะต้องอยู่ในช่วงเวลาการทำคุณสมบัติของแต่ละการสัมมนา

การคำนวณคะแนนการสัมมนาระดับผู้นำ

คิดจากยอดกลุ่มธุรกิจส่วนตัว ยอดกลุ่มธุรกิจ PV x ¼ x ส่วนลด (%) ที่ได้รับในเดือนนั้น
คิดจากยอดส่วนลดผู้นำ ส่วนลดผู้นำ 6% x ½ x 1.5 x 1/3
อัตราส่วน บีวี/พีวี ณ ปัจจุบันคือ 1:3 อัตราส่วน บีวี/พีวี อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาดูจากประกาศ

รางวัลคะแนนพิเศษเพิ่มเติม

1. คะแนนเพิ่ม

- 12,000 คะแนน สำหรับผู้ที่ทำคุณสมบัติเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเข็มเงินครบทั้ง 12 เดือน ทั้งรวมกรณีที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า 12 เดือน

- 5,000 คะแนน สำหรับผู้ที่ทำคุณสมบัติเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเข็มเงินครบ 10 หรือ 11 เดือน

2. คะแนนพิเศษการคืนสินค้า

รางวัลสำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไปที่มีการคืนสินค้าไม่มากกว่า 1.30% เมื่อเทียบกับยอดจำหน่ายภายในกลุ่มโดยรวมกลุ่ม 21%

อัตราการคืนสินค้า (%) =
ยอดรวมบีวีการคืนสินค้าตั้งแต่เดือน ก.ย.-ส.ค.
ยอดจำหน่ายบีวีภายในกลุ่มโดยรวมกลุ่ม 21% ตั้งแต่เดือน ก.ย.-ส.ค.
อัตราการคืนสินค้า คะแนนพิเศษ
ต่ำกว่า 0.20% 10,000
0.21-0.50% 7,000
0.51-0.75% 5,000
0.76-1.00% 3,000
1.01-1.30% 1,500

นักธุรกิจแอมเวย์ระดับมรกต ในการสัมมนาระดับผู้นำ

นักธุรกิจแอมเวย์ที่สามารถทำคุณสมบัติในระดับมรกตได้ในปีคุณสมบัติ สามารถเลือกทำคุณสมบัติเข้าร่วมการสัมมนาระดับผู้นำอย่างใดอย่างหนึ่ง

1. ทำคะแนนตามตารางคะแนนเป้าหมายการสัมมนาระดับผู้นำหรือ

2. สามารถใช้จำนวนเดือนที่มีคุณสมบัติ 21% ของสายงานที่มีคุณสมบัติอย่างน้อย 6 เดือนในประเทศตามตารางด้านล่างนี้

ครั้งที่ จำนวนเดือนที่มีคุณสมบัติ 21%
2 24
3 27
4 30
5 33
6 36

การนับคะแนนการสัมมนาต่างประเทศสำหรับสายการสปอนเซอร์รับรอง

คะแนนสำหรับผู้สปอนเซอร์รับรอง (ติดตัว)

หากผู้ที่ได้รับการสปอนเซอร์รับรองได้รับส่วนลดสูงสุดที่ 21% ผู้สปอนเซอร์รับรอง (ติดตัว)จะได้รับคะแนนท่องเที่ยวจาก 2 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 : คิดจากยอดกลุ่มพีวีในแต่ละเดือน ซึ่งมีสูตรการคิดดังนี้

ยอดกลุ่มธุรกิจ (พีวี) x ¼ x ส่วนลด (%) ที่ได้รับในเดือนนั้น ๆ

ส่วนที่ 2 : คิดจาก "ส่วนลดพิเศษผู้นำ 6%* ** *** ในแต่ละเดือน" ซึ่งมีสูตรการคิดดังนี้

ส่วนลดพิเศษผู้นำ 6% x 1/2 x 1.5 x 1/3

หมายเหตุ

*โดยปกติแล้ว เมื่อไรก็ตามที่ผู้ที่ได้รับการสปอนเซอร์รับรองมีคุณสมบัติ 21% โดยมียอดธุรกิจเท่ากับ 150,000 พีวี จะก่อให้เกิดส่วนลดพิเศษผู้นำ 6% ซึ่งจะถูกแบ่งเป็น 4% หรือ 3% สำหรับผู้สปอนเซอร์สากล และอีก 4% หรือ 3% สำหรับผู้สปอนเซอร์รับรอง อย่างไรก็ดีเวลาที่คำนวณคะแนนท่องเที่ยวในส่วนที่ 2 นี้ เราจะคำนวณจากยอดเงินที่ 6% (ซึ่งในประเทศไทยจะเท่ากับประมาณ 27,000 บาท ณ อัตราพีวี:บีวี เท่ากับ 1:3)

**ถึงแม้ว่าผู้สปอนเซอร์รับรอง (ติดตัว) จะไม่ได้รับส่วนลดพิเศษรับรอง 4% แต่จะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์ในส่วนของคะแนนท่องเที่ยวที่คิดจากยอดเงินที่ 6% นี้

***สำหรับอัพไลน์ที่อยู่สูงขึ้นไปที่เป็น 21% จะได้รับคะแนนท่องเที่ยวเฉพาะส่วนที่ 1 เท่านั้น ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับส่วนลดพิเศษผู้นำรับรอง 4% ก็ตาม

ตัวอย่าง 1: นาย ง และ นาย ก จะได้รับคะแนนท่องเที่ยวเท่ากับเท่าไหร่?


การที่ นาย ข มีคุณสมบัติ 21% โดยมียอดธุรกิจเท่ากับ 150,000 พีวี จะก่อให้เกิดส่วนลดผู้นำ 4% อย่างไรก็ดี เนื่องจาก นาย ข ได้รับการสปอนเซอร์สากลจากต่างประเทศ

ดังนั้น โบนัส 6% จะถูกแบ่งเป็น 2% ซึ่งจะจ่ายให้กับผู้สปอนเซอร์สากล และอีก 4% จะจ่ายให้กับผู้สปอนเซอร์รับรอง

อย่างไรก็ดีเวลาที่คำนวณคะแนนท่องเที่ยวในส่วนที่ 2 นี้ เราจะคำนวณจากยอดเงินที่ 6% (ซึ่งในประเทศไทยจะเท่ากับประมาณ 27,000 บาท ณ อัตราพีวี:บีวี เท่ากับ 1:3)

คำถาม 1: นาย ก จะได้รับคะแนนท่องเที่ยวเท่ากับเท่าไหร่

คะแนนจากส่วนที่ 1: 10,000 x 1/4 x 21% = 525 คะแนน

คะแนนจากส่วนที่ 2: (27,000x1.5x1/2x1/3=6,750 คะแนน)

ดังนั้น นาย ก จะได้รับคะแนนท่องเที่ยวทั้งหมดเท่ากับ 7,275 คะแนน

คำถาม 2: นาย ง จะได้รับคะแนนท่องเที่ยวเท่ากับเท่าไหร่

คะแนนจากส่วนที่ 1: (140,000x1/4x21% = 7,350 คะแนน

คะแนนจากส่วนที่ 2: ไม่ได้รับ

ดังนั้น นาย ง จะได้รับคะแนนท่องเที่ยวทั้งหมดเท่ากับ 7,350 คะแนน
Top
สะสมไมล์

ท่องโลกกว้างกับแอมเวย์

มาร่วมสะสมไมล์แ่ห่งความสำเร็จสะสมไมล์ชีวิตสัมผัสความสุขร่วมกัน

ไมล์สะสมแอมเวย์

993,223

1 ไมล์เท่ากับ 1.6093 กิโลเมตร

ALS 2019 Dubai ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 6,100 ไมล์
Top

ตารางไมล์สะสมการสัมมนาระดับผู้นำ (ALS)

ปี ชื่อการสัมมนา ไมล์
1987 จังหวัดภูเก็ต 860
1988 สาธารณรัฐสิงคโปร์     1,794
1989 ฮ่องกง (เขตบริหารพิเศษฮ่องกง) 2,126
1990 กรุงโซล (สาธารณรัฐเกาหลี)    4,580
1991 เมืองเพิร์ธ (สาธารณรัฐออสเตรเลีย ) 6,654
1992 นครลอสแอนเจลิส(สหรัฐอเมริกา)   16,640
1993 กรุงปักกิ่ง (สาธารณรัฐประชาชนจีน)    4,096
1994 โกลด์โคสต์ (สาธารณรัฐออสเตรเลีย)  9,050
1995 กรุงโซล (สาธารณรัฐเกาหลี)    4,580
1996 ลาสเวกัส (สหรัฐอเมริกา) 18,066
1997 เอด้า และชิคาโก (สหรัฐอเมริกา) 20,192
1998 ฮอนโนลูลู (สหรัฐอเมริกา) 14,760
1999 ออกแลนด์ (นิวซีแลนด์)    12,050
2000 ดีสนีย์แลนด์ (สหรัฐอเมริกา) 16,640
2002 ล่องเรือสำราญอลาสก้า (สหรัฐอเมริกา) 18,066
2003 ปารีส (สาธารณรัฐฝรั่งเศส) 11,706
2004 ล่องเรือสำราญเมดิเตอร์เรเนียน 26,652
2006 สมาพันธรัฐสวิส 11,424
2007 ล่องเรือสำราญเมดิเตอร์เรเนียน II  16,245
2009 ลอนดอน (อังกฤษ) 11,868
2010 ล่องเรือสำราญอลาสก้า (สหรัฐอเมริกา) 18,066
2012 ลาสเวกัส ลอสแอนเจลิส 16,548
2013 ล่องเรือสำราญสแกนดิเนเวีย 12,672
2014 สมาพันธรัฐสวิส 11,772
2015 มิวนิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 11,155
2016 ล่องเรือสำราญเมดิเตอร์เรเนียน 14,022
2017 ควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์ 13,745
2018 ปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส 14,646
2019 ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 6,100

ตารางไมล์สะสมการสัมมนาพิเศษระดับผู้นำ (SLS)

ปี ค.ศ. ชื่อการสัมมนา ไมล์
2001 สิงคโปร์ เรือซูเปอร์สตาร์เวอร์โก้  1,794
2002 เซี่ยงไฮ้ (สาธารณรัฐประชาชนจีน) 3,558
2003 บาหลี (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) 3,694
2004 กวางเจา (สาธารณรัฐประชาชนจีน)   2,120
2005 กรุงโซล (สาธารณรัฐเกาหลี)    4,580
2006 ดีสนีย์แลนด์ ฮ่องกง 2,126
2008 ฮานอย (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) 1,234
2009 เมืองเพิร์ธ (สาธารณรัฐออสเตรเลีย) 5,304
2010 มาเก๊า (เขตบริหารพิเศษมาเก๊า) 2,072
2011 กุ้ยหลิน (สาธารณรัฐประชาชนจีน) 993
2012 ล่องเรือสำราญเอเชีย 3,872
2013 สาธารณรัฐเกาหลี 4,654

ตารางไมล์สะสมการสัมมนานักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชร (DI)

ปี ค.ศ. ชื่อการสัมมนา ไมล์
1991 ล่องเรือสำราญอลาสก้า  (สหรัฐอเมริกา) 18,066
1992 เมืองอากาปุลโก (เม็กซิโก) 21,864
1993 ซานฟรานซิสโก (สหรัฐอเมริกา) 17,122
1994 เกาะมาวี ฮาวาย (สหรัฐอเมริกา) 15,822
1995 ลาสเวกัส (สหรัฐอเมริกา)   18,066
1996 นิวซีแลนด์ (เกาะใต้) 12,912
1997 ล่องเรือสำราญอลาสก้า  (สหรัฐอเมริกา) 18,066
1999 สาธารณรัฐแอฟริกาใต้   12,398
2000 ญี่ปุ่น 5,768
2001 ลอนดอน (อังกฤษ) 11,856
2002 สาธารณรัฐอิตาลี 10,992
2003 เบเนลักซ์   11,254
2004 วิสต์เลอร์ (แคนาดา)   14,992
2005 สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 12,398
2006 โอซาก้า เกียวโต ญี่ปุ่น  5,272
2007 นิวซีแลนด์ 12,640
2008 ลาสเวกัส (สหรัฐอเมริกา) 16,548
2009 เทือกเขาร็อกกี้ (แคนาดา) 14,822
2010  มิวนิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 11,167
2011 อิสตันบูล (ตุรกี) 4,638
2012 เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 11,208
2013 สาธารณรัฐโครเอเชีย 11,201
2014 ไอซ์แลนด์ 13,900
2015 ฝรั่งเศสตอนใต้ 12,945
2016 ฟาร์มเทร้าท์เลค 15,520
2017 สาธารณรัฐโปแลนด์ 12,561
2018 เมืองลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา 16,262

ตารางไมล์สะสมการสัมมนารับเชิญสองผู้สถาปนา (FI)

ปี ค.ศ. ชื่อการสัมมนา ไมล์
1992 ล่องเรือสำราญแคริบเบียน (เปอโตริโก) 21,616
1993 ลูเซิร์น (สมาพันธรัฐสวิส)    11,208
1994 ล่องเรือสำราญแม่น้ำไรน์ (สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี) 11,204
1995 กรุงโรม (สาธารณรัฐอิตาลี) 10,986
1996 นิวยอร์ก (สหรัฐอเมริกา)   21,490
2001 กรุงเวียนนา (สาธารณรัฐออสเตรีย)   11,208
2002 สมาพันธรัฐสวิส 11,424
2003 ล่องเรือสำราญแม่น้ำไรน์ (สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี) 11,710
2005  มาดริด (ราชอาณาจักรสเปน) 12,628
2006 มอสโก (สหพันธรัฐรัสเซีย) 8,792
2007 ราชอาณาจักรนอร์เวย์ 16,812
2008 เอด้า มิชิแกน (สหรัฐอเมริกา) 17,006
2009 สกอตแลนด์ 11,992
2010 กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก 10,803
2011 นิวยอร์ก (สหรัฐอเมริกา)   21,490
2013 น้ำตกไนแอการา (แคนาดา) 17,084
2014 เวนิส สาธารณรัฐอิตาลี 11,313
2015 ฟินแลนด์ 10,812
2016 น้ำตกวิกตอเรีย แซมเบีย 13,848
2017 มาร์ราเกช ราชอาณาจักรโมร็อกโก 14,840
2018 เมืองลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา 16,262
Top

ภาพบรรยากาศเป็นเพียงภาพประกอบเพื่อการประชาสัมพันธ์เท่านั้น

  • บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลกการท่องเที่ยว ตามสถานการณ์เพื่อความเหมาะสม
  • การจัดรายการหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกกรณี ไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจแอมเวย์ ฉะนั้นการพิจารณารางวัลสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขาย อยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ
  • ผู้ที่จะได้รับรางวัลในกิจกรรมส่งเสริมการขายแต่ละกิจกรรม จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขจรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติของบริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น