นิวซีแลนด์

New Zealand

การสัมมนาระดับผู้นำ 2560 ณ ประเทศนิวซีแลนด์

ผจญภัยในดินแดนแห่งเมฆยาวสีขาว สวรรค์บนพื้นพิภพกับทัศนียภาพอันงดงามดั่งภาพวาด ตื่นตากับธรรมชาติที่ชวนหลงใหล ภูมิประเทศอันหลากหลาย สนุกสนานกับกิจกรรมสุดท้าทาย และมิตรไมตรีจากชนพื้นเมืองที่แสนอบอุ่น นิวซีแลนด์ดินแดนในฝันแห่งซีกโลกใต้... รอให้คุณมาสัมผัสสักครั้งหนึ่งในชีวิต

ข้อมูลทั่วไป


นิวซีแลนด์ ดินแดนกีวี

ประเทศนิวซีแลนด์ (New Zealand) ดินแดนกีวีแห่งนี้ ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ รวมถึงเกาะเล็ก ๆ จำนวนหนึ่ง ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนตะวันตกเฉียงใต้ ขนาดของประเทศนิวซีแลนด์นั้นมีพื้นที่รวมเพียงประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทยเท่านั้น ระยะทางจากตอนเหนือสุดของเกาะเหนือ ถึงตอนใต้สุดของเกาะใต้ยาวประมาณ 1,600 กม. มีเมืองหลวงชื่อเวลลิงตัน นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ห่างไกลจากประเทศอื่น ๆ มากที่สุด ประเทศที่อยู่ใกล้ที่สุดคือประเทศออสเตรเลีย ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะใหญ่ที่ 2,000 กิโลเมตร ดินแดนเดียวที่อยู่ทางใต้คือทวีปแอนตาร์กติกา และทางเหนือคือนิวแคลิโดเนีย ฟิจิ และตองกา

นิวซีแลนด์ได้กลายเป็นอาณานิคมของอังกฤษด้วยสนธิสัญญาไวทังกิ (Treaty of Waitangi) เมื่อปี พ.ศ. 2383 ซึ่งได้สัญญาไว้ว่าจะให้ "complete chieftainship" (tino rangatiratanga) แก่ชาวเมารีพื้นเมืองของนิวซีแลนด์ ในปัจจุบัน ความหมายที่แน่นอนของสนธิสัญญานี้ยังคงเป็นข้อพิพาท และยังคงเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดการแบ่งแยกและความไม่พอใจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2383 นิวซีแลนด์ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นประเทศอิสระที่มีรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตย และอยู่ภายใต้พระมหากษัตริย์ของกษัตริย์แห่งนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวกับประเทศอื่นในเครือจักรภพ

TOP

ประชากร

ประเทศนิวซีแลนด์มีประชากรประมาณ 4 ล้านคน 74% สืบเชื้อสายมาจากชาวยุโรป เช่น อังกฤษ สก๊อตแลนด์ ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ 15% เป็น ชาวเผ่าเมารี 5% เป็นชาวโพลินีเซียนจากเกาะต่างๆ 4% เป็นชนเชื้อสายจีน และ 1% ที่เหลือเป็นชนชาติอื่น

ทำเลที่ตั้ง

ประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของเส้นศูนย์สูตร โอบล้อมด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวันออก และทะเลแทสมันด้านตะวันตก ลักษณะประเทศเป็นหมู่เกาะ ประกอบด้วย เกาะใหญ่ 2 เกาะ และเกาะเล็กเกาะน้อย อีกจำนวนหนึ่ง เกาะที่เรารู้จักกันดีคือ เกาะเหนือ (North Island) เกาะใต้ (South Island) และเกาะเล็กตั้งอยู่ปลาย สุดของเกาะใต้ชื่อ เกาะสจ๊วต (Stewart Island)

ภูมิประเทศ

ลักษณะเกาะของนิวซีแลนด์มีรูปร่างยาว ประกอบไปด้วยชายหาดมากมาย และทะเลเล็กๆ ที่เรียกว่า ฟยอร์ด (Fjord) บางส่วนเป็นที่ราบอุดมสมบูรณ์ ใช้เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ มีบ่อน้ำร้อน ภูเขาไฟที่ดับแล้วและยังไม่ดับ บ่อโคลนเดือด บริเวณเทือกเขาสูงมีหิมะขาวปกคลุม พื้นที่ของประเทศนิวซีแลนด์โดยรวมประมาณ 268,105 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเทียบเท่าขนาด ของประเทศ อังกฤษ หรือ ญี่ปุ่น

ภูมิอากาศ

ประกอบด้วย 4 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ โดยทั่วไปอากาศของนิวซีแลนด์จะสบายๆ ค่อนข้างเย็น แต่ไม่ถึงกับเย็นจัดจนหิมะตก เกาะเหนือจะมีอากาศอบอุ่นกว่าเกาะใต้

ฤดูหนาว (มิ.ย.-ส.ค.)

เกาะเหนืออุณหภูมิ 8-13 องศาเซลเซียส
เกาะใต้อุณหภูมิ 2-10 องศาเซลเซียส

ฤดูร้อน (ธ.ค.-ก.พ.)

เกาะเหนืออุณหภูมิ 16-25 องศาเซลเซียส
เกาะใต้อุณหภูมิ 13-22 องศาเซลเซียส

ฤดูใบไม้ร่วง (ก.ย.-พ.ย.)

เกาะเหนืออุณหภูมิ 13-19 องศาเซลเซียส
เกาะใต้อุณหภูมิ 7-17 องศาเซลเซียส

ฤดูใบไม้ผลิ (มี.ค.-พ.ค.)

เกาะเหนืออุณหภูมิ 11-17 องศาเซลเซียส
เกาะใต้อุณหภูมิ 7-17 องศาเซลเซียส

ภาษา

ภาษาราชการ คือ ภาษาอังกฤษ และภาษาเมารี โดยทั่วไปคนกีวีติดต่อสื่อสารกันโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก

ศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่ของนิวซีแลนด์นับถือศาสนาคริสต์ สำหรับศาสนาอื่น เช่น ยิว อิสลาม ฮินดู พุทธ จะมีสถานที่สำหรับบูชาศาสนาของตนเองตามเมืองใหญ่

การปกครอง

มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย และมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารประเทศ

TOP

สถานที่ที่น่าสนใจ

เมืองควีนส์ทาวน์ (Queenstown)

เมืองท่องเที่ยวอันดับ 1 ของเกาะใต้ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวาคาติปู ทะเลสาบแสนสวยที่ล้อมรอบด้วยต้นหลิว และเทือกเขารีมาร์คเคเบิ้ลสวยงามอย่างยิ่ง และยังใช้เป็นที่ประกอบฉากถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดังแห่งยุค เดอะลอร์ดออฟเดอะริงอีกด้วย

ทะเลสาบปูคากิ ในยามที่อากาศสดใส สามารถมองเห็นยอดเขาเม้าท์คุกที่มีเทือกเขาสูงถึง 3,753 เมตร ที่อยู่ในแนวเทือกเขาแอลป์ เหนือยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี

นั่งกระเช้าสกายไลน์กอนโดล่า เราจะสามารถเห็นวิวและทัศนียภาพ บนยอดเขาบ๊อบส์พีค และเห็นยอดเขาต่าง ๆ และทะเลสาบที่ล้อมรอบเมืองควีนส์ทาวน์

อุทยานแห่งชาติฟยอร์ดแลนด์ ความงามของธรรมชาติอันสมบูรณ์ ผ่านทะเลสาบกระจก ซึ่งน้ำนิ่งจนสามารถสะท้อนเงาของภูเขาที่อยู่ล้อมรอบได้ และจุดชมวิวธรรมชาติ ฟยอร์ด เกิดจากจากเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ประกอบกับบรรยากาศเย็นจากขั้วโลกใต้ และสายน้ำกัดเซาะ ส่งผลให้เกิดเป็นชายฝั่งเว้าแหว่ง ทำให้เกิดทัศนียภาพอันงดงามบริเวณชายฝั่ง

เรือเร็ว OVERJET BOAT ที่ทั้งตื่นเต้นและหวาดเสียว ในขณะที่เรือพาท่านลัดเลาะไปตามแม่น้ำช็อตโอเวอร์ ผ่านโขดหินที่ยื่นออกมาโดยคนขับผู้ชำนาญ

ล่องเรือกลไฟโบราณ TSS Earnslaw เรือที่มีอายุเก่าแก่กว่าเกือบร้อยปี ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นเรือขนถ่านหิน และยังใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการแล่นเรืออีกด้วย

วอลเตอร์พีคฟาร์ม Walter Peak Farm Tour ชมการแสดงการตัดขนแกะ และสุนัขต้อนแกะแสนรู้สายพันธุ์ฮันเตอร์คอลลี่ ซึ่งจะใช้สายตาในการควบคุมฝูงแกะ พร้อมกับการให้อาหารแกะ

แคนเทอร์เบอร์รี่ (Canterbury)

Lake Tekapo (เทคาโป) หากถามว่าทะเลสาบที่ไหนสวยที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์แน่นอนว่าย่อมหนีไม่พ้น "เทคาโป เลค" ทะเลสาบในเขตเมืองแมคเคนซี่ (Mackenzie) เมืองในภูมิภาค (Canterbury Region) ภูมิภาคที่สำคัญในเกาะใต้ ทะเลสาบเทคาโป เป็นทะเลสาบที่ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเล ประมาณ 700 เมตร โดยทะเลสาบนั้นครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร สีเขียวอมฟ้าของทะเลสาบนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงสู่ทะเลสาบ ทะเลสาบแห่งนี้ในฤดูหนาวจะกลายเป็นน้ำแข็งสามารถเล่นสเก็ตน้ำแข็งได้ หรือในฤดูร้อนอากาศแจ่มใสจะกลายเป็นสีฟ้าอมเขียว หรือในยามที่อากาศสว่างไสวน้ำในทะเลสาบจะกลายเป็นสีน้ำนม นับเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเที่ยวพักผ่อน หรือเลือกสนุกสนานไปกับกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เช่น การเล่นสกี เดินป่า พายเรือคายัค ทัวร์ฟาร์มปลาแซลมอน และอื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก

The Church of Good Shepherd โบสถ์ขนาดเล็ก ซึ่งในปัจจุบันยังใช้ในประกอบพิธีการต่างๆ เมื่อท่านเข้าไปในโบสถ์ และมองผ่านหน้าต่างจะตะลึงกับความงดงามของทะเลสาบ มองแล้วคล้ายดังภาพวาดแห่งจินตนาการ โครงสร้างของโบสถ์ทำจากไม้โอ๊คและหากสังเกตุให้ดีจะเห็นว่าอิฐแต่ละก้อนประกอบกันเป็นชั้นโดยไม่ได้รับการจัดแต่ง แม้ที่นี้จะเป็นโบสถ์ที่เล็กมาก แต่ก็สามารถสัมผัสได้ถึงความสง่างามและสงบได้อย่างชัดเจน และในบริเวณนั้นยังมีอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะคอลลี่ ซึ่งสร้างไว้เพื่อเป็นการยกย่องคุณความดีและความสามารถที่ช่วยชาวนิวซีแลนด์ในการต้อนแกะบนที่ราบแม็คเคนซี่แห่งนี้

TOP

ไครสต์เชิร์ช (Christchurch)

เมืองเก่าแก่และใหญ่ที่สุดทางเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ เป็นเมืองที่มากไปด้วยสถาปัตยกรรมและบรรยากาศสไตล์อังกฤษ จนได้รับการขนานนามว่า "อังกฤษนอกเกาะอังกฤษ" และยังได้ชื่อว่าเป็น "Garden City of the World" อีกด้วย

Cathedral Square Church of England "จัตุรัสคาธีดรัล" แต่เดิม เรียกว่า จัตุรัสริดเลย์ (Ridley Square) ตาม นิโคลัส ริดเรย์ (Nicolas Ridley) ผู้สละชีพเพื่อศาสนาคริสต์ นิกายโปแตสแตนท์ ต่อมาเมื่อพื้นที่นี้ถูกพัฒนาจึงเปลี่ยนมาเรียกเป็น จัตุรัสคาธีดรัล ปัจจุบันเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่มากด้วยผู้คนและเป็นสถานที่นัดพบยอดนิยม

สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นในจัตุรัสแห่งนี้ได้แก่ "วิหารคาธีดรัล" (Cathedral Church) ที่เก่าแก่และสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก สร้างในปีค.ศ.1864 แล้วเสร็จในปี ค.ศ.1904 ถือว่าใช้เวลาสร้างนานมากแต่ออกมาในรูปแบบที่สวยงามคุ้มค่า หน้าต่างประดับด้วยกระจกสีที่สวยงาม ด้านในของวิหารแห่งนี้ประกอบด้วยเสาทรงกระบอกรูปแปดเหลี่ยม 14 ต้น และหอคอยสําหรับชมวิวอันงดงามของเมือง ใกล้กับวิหารมีสถาปัตยกรรมแปลกตา "Metal Chalice" ลักษณะเป็นถ้วยรูปกรวยกลับหัว ซึ่งสร้างขึ้น เพื่อฉลองต้อนรับยุคมิลเลเนี่ยม หรือปี ค.ศ. 2000 และ ฉลองครบรอบเมืองอายุ 150 ปี

Victoria Square "จัตุรัสวิกตอเรีย" เป็นสวนสาธารณะที่ร่มรื่นและเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ราชินีวิคตอเรีย (Queen Victoria) แห่งอังกฤษอันเป็นที่มาของชื่อจัตุรัสแห่งนี้และอนุสาวรีย์กัปตันคุก (Captain James Cook) ผู้ค้นพบดินแดนกีวีและทําให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีนํ้าพุและนาฬิกาดอกไม้(Floral Clock) ที่นําดอกไม้มาปลูกเป็นรูปนาฬิกาอย่างสวยงามและที่สําคัญสามารถบอกเวลาได้จริง

Botanic Gardens ก่อตั้งในปีค.ศ.1863 ด้วยการปลูกต้นโอ๊คอังกฤษในปัจจุบัน ได้กลายเป็นสวนขนาดใหญ่และมากมายด้วยดอกไม้นานาพันธุ์หลากสีสัน และมีแม่นํ้าเอวอนล้อมรอบทำให้สามารถล่องเรือชมแม่นํ้า ภายในสวนยังมีอนุสาวรีย์ Armstrong Lawn, Peacock Fountain และ Canterbury Museum นักท่องเที่ยวจึงมักจะแวะเวียนมาเก็บภาพสวนสวยๆและสิ่งต่างๆใน Botanic Garden แห่งนี้

Canterbury Museum ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์อันโดดเด่นจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เช่น นกอีมูที่ได้สูญพันธุ์ไปจากโลกนี้เรียบร้อยแล้วจากการล่าของชนเผ่าเมารี ซึ่งเป็นชนเผ่าดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นิวซีแลนด์ในปัจจุบัน นอกจากเรื่องราวของชาวชนเผาเมารีแล้ว ข้าวของเครื่องใช้ภายในพิพิธภัณฑ์ยังมีการแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับฟอสซิล,ไดโนเสาร์, นกและยังมีเกี่ยวกับทีมรักบี้ประจำชาติ “All Blacks” ทวีปแอนตาร์กติกา และอีกหลากหลายเรื่องราว

ดูนิดิน (Dunedin)

ดูนิดินหรือสก๊อตแลนด์แห่งนิวซีแลนด์ เคยเป็นเมืองใหญ่ทีสุดในนิวซีแลนด์ในยุคตื่นทอง เป็นที่ตั้ง ของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์ คือ University of Otago ปัจจุบันเป็นจุดศูนย์กลางนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว ที่น่าสนใจของเมืองดูนิดินอาทิเช่น Centre and Westpac Aquarium, Dunedin’s Botanic Gardens สวนรุกชาติแห่งเมืองดะนีดินที่ตกแต่งอย่างสวยงาม, Otago Museum and Discovery World New Zealand Sports Hall of Fame, Taieri Gorge Railway อาคารของสถานีรถไฟฟ้าที่เก่าแก่ และปราสาทลาร์นัค (LARNACH CASTLE) ปราสาทแบบสก็อตแลนด์แห่งเดียวในนิวซีแลนด์ ปราสาทนี้เป็นบ้านส่วนตัวของตระกูลบาร์เกอร์ ใช้เวลาหลายปีในการปรับปรุงปราสาทให้คงเดิมอย่างตระการตา ให้ท่านเข้าชมการตกแต่งภายในที่สวยงาม อาทิเช่น เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ในสมัยก่อน และห้องต่างๆ มากมาย

TOP

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เทศกาลสำคัญของนิวซีแลนด์

เทศกาลโกลเด้นเชียร์ส
ทุกเดือนมีนาคม ชายหนุ่มหญิงสาวจะมาร่วมประชันฝีมือกันเพื่อชิงแชมป์สุดยอดช่างตัดขนแกะแห่งปี โดยงานนี้มีระยะเวลาสามวันและเริ่มจัดอย่างเป็นทางการในปี 1961 ได้รับความนิยมอย่างสูงถึงกับต้องให้ทหารเข้ามาดูแลฝูงชนให้อยู่ในความเรียบร้อย ทุกวันนี้ การแข่งขันถูกแยกย่อยออกเป็นประเภทต่างๆ รวมถึงมีการแบ่งระดับตามความเชี่ยวชาญ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เทศกาลโกลเด้น เชียร์ส เข้มข้นและจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากผู้เข้าแข่งต่างทุ่มเทเวลาฝึกฝนอย่างเต็มที่เพื่องานใหญ่ครั้งนี้

เทศกาลอาหารและไวน์ทั่วประเทศ
ช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นช่วงเวลาของการจัดงานเทศกาลอาหารและไวน์ทั่วประเทศ นับเป็นโอกาสดีสำหรับบรรดานักชิมที่จะได้ลิ้มลองรสชาติอาหารเลิศรสของภูมิภาคต่างๆ ในนิวซีแลนด์

เทศกาลฤดูใบไม้ผลิ
ในช่วงฤดูใบไม้ผลิทั่วประเทศจึงร่วมกันจัดเทศกาลสวนและพืชพรรณต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานจัดสวนไม้ดอกและพันธุ์พืช Ellerslie Flower Show ซึ่งเป็นงานใหญ่ประจำปีที่เมืองโอ๊คแลนด์

โอทาโก้ (Otago Festival of the Arts)
ในเดือนตุลาคมหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเทศกาลแห่งเมืองดูนิดิน (Dunedin Festival) ซึ่งรวม เอาการแสดงดนตรี ละคร เต้นรำ และโอเปร่าจากนักแสดงทั้งพื้นเมืองและนานาชาติมาไว้ด้วยกัน

วัฒนธรรมและสังคม

นิวซีแลนด์ มีวัฒนธรรม 2 แบบ คือ วัฒนธรรมคนผิวขาว ซึ่งคล้ายคลึงกับคนยุโรปและอเมริกัน และ วัฒนธรรมเผ่าเมารี ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจศึกษาและเป็นวัฒนธรรมที่มีความเคร่งครัดในเรื่องขนบธรรมเนียมพิธีรีตอง

ชาวนิวซีแลนด์โดยทั่วไปเป็นคนอัธยาศัยดี มีน้ำใจเอื้อเฟื้อ และช่วยเหลือผู้เดินทางจากต่างประเทศ นอกจากนั้น เป็นคนที่ถือเรื่องการรักษาการนัดหมายอย่างเคร่งครัด การให้ทิปเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นนักในประเทศนิวซีแลนด์ บางครั้งบริกรจะปฏิเสธค่าทิป

สินค้าและของฝากจากนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์มีแหล่งช็อปปิ้งมากมาย ตั้งแต่ตลาดงานศิลปะและงานฝีมือ แกลอรี่ ร้านขายของที่ระลึกในพิพิธภัณฑ์ ไปจนถึงร้านของดีไซน์เนอร์ชั้นนำ

 1. หากต้องการของพื้นเมืองของนิวซีแลนด์ ลองมองหางานแกะสลักของชาวเมารี ทั้งที่แกะจากไม้ กระดูกสัตว์ และหยกเขียวที่เรียกกันว่าเพานามู นอกจากนี้ ยังมีเครื่องประดับที่ทำจากเปลือกหอยเป๋าฮื้อ ซึ่งถือเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวเมารีและมีความสวยงาม
 2. งานฝีมือด้านช่างปั้นและช่างศิลป์ของนิวซีแลนด์ก็มีชื่อเสียงติดอันดับโลกเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะที่ทำจากหิน ไม้ แก้ว หรือโลหะ และอุตสาหกรรมขนสัตว์ที่ใหญ่โตของนิวซีแลนด์ ยังมีส่วนทำให้คุณหาซื้อเสื้อทอขนสัตว์ พรมขนแกะคุณภาพดี ของตกแต่งบ้านที่ทำจากขนสัตว์ หรือเส้นด้ายทอมือคุณภาพเยี่ยมในราคาไม่แพงได้ไม่ยาก
 3. นอกจากห้องเสื้อชื่อดังของดีไซน์เนอร์จากทั่วโลกที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองใหญ่ทั่วนิวซีแลนด์แล้ว ยังมีห้องเสื้อแบรนด์เนมยี่ห้อดังของดีไซน์เนอร์ชาวนิวซีแลนด์ อาทิ ยี่ห้อ Zambesi, NomD, Karen Walker และ World
 4. ของฝากที่มักถูกใจดูดเงินนักช็อปที่สุดเห็นจะเป็น ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ทำจากธรรมชาติชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้ง ไวน์ หรือผลไม้เมืองหนาว และที่สำคัญที่ฮอตสุดๆ ก็เห็นจะเป็นครีมรกแกะนั่นเอง

อาหารการกินในนิวซีแลนด์

กุ้งมังกร (เครย์ฟิช : Crayfish) เป็นกุ้งมังกรชนิดหนึ่งที่ชาวนิวซีแลนด์เรียก ซึ่งเป็นคนละพันธุ์กับเครย์ฟิชในบางประเทศ กุ้งมังกรที่นำมาทำเป็นอาหารจะมีอายุระหว่าง 5-10 ปี มีรสชาติที่หวานและอร่อยเป็นที่สุด

ไวน์ที่มาร์ลโบโรว์ (Marlborough) ถ้าพูด ถึงเรื่องไวน์ ต้องนึกถึงหุบเขาไวราว (Wairau Valley) ในเขตมาร์ลโบโรว์ เพราะเป็นแหล่งปลูกไวน์ที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงมากที่สุดของที่นี่ ซึ่งปัจจุบันนี้มีผู้ประกอบการกิจการไร่ไวน์เกือบ 50 แห่ง โดยมีไร่ไวน์มอนทาน่า (ผู้ผลิตไวน์รายใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์) เป็นเจ้าแรกที่ริเริ่มนำองุ่นพันธุ์ดีมาปลูกในท้องที่แห่งนี้เมื่อช่วง ทศวรรษที่ 1970

หอยแมลงภู่เปลือกเขียว (Greenshell Mussel) นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องกุ้งมังกรแล้ว นิวซีแลนด์ยังขึ้นชื่อเรื่องหอยแมลงภู่ด้วย ถึงขนาดมีเมืองแห่งหอยแมลงภู่เลยทีเดียว (เมืองแฮฟล็อก - Havelock) ซึ่งเมนูอาหารที่นักทานนิยมสั่งกันมีอยู่สองอย่าง ได้แก่ หอยย่าง (Fresh Flats) และ หอยนึ่ง (Fresh Steamers) ทั้งนี้หอยแมลงภู่ย่างจะถูกเสิร์ฟโดยแกะฝาออกเหลือเพียงฝาเดียว เราจึงสามารถนำไปย่าง แล้วใส่เครื่องปรุงแบบต่างๆ ได้ ส่วนหอยแมลงภู่นึ่งเขาจะนำไปนึ่งทั้งตัวเลยครับ ก่อนจะยกเสิร์ฟมาเป็นหม้อ เพื่อให้นักชิมลิ้มรสทั้งน้ำและเนื้อไปพร้อมๆ กัน

กีวี (Kiwi) ก่อนหน้านี้กีวีไม่เป็นที่รู้จักของชาวโลกเท่าไหร่ แต่เมื่อพบว่าการเก็บกีวีไว้ในตู้เย็นหรือห้องเย็น สามารถที่จะรักษาคุณภาพกีวีได้นานถึง 6 เดือน จึงทำให้กีวีเป็นที่รู้จักและแพร่หลายมาก ยิ่งในปี ค.ศ. 1998 ได้มีการค้นพบกีวี สีทอง (Zespri Gold Kiwi) ซึ่งมีเนื้อสีเหลืองและรสชาติหวานฉ่ำกว่าเดิมมาทดแทนพันธุ์สีเขียว (Hayward Green Kiwi) ที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวด้วยแล้ว ยิ่งทำให้กีวีกลายเป็นที่นิยมยิ่งขึ้น

TOP

เกร็ดน่ารู้

ธนาคาร วันจันทร์-ศุกร์ 09.30-16.30 น. (เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ)
ธุรกิจห้างร้านต่างๆ วันจันทร์-พุธ 09.00-17.30 น. / พฤหัสบดีหรือศุกร์เปิดทำการ 09.00-21.00 น. / เสาร์ 09.00-12.30 น. (วันอาทิตย์หยุด)
ร้านอาหาร วันอาทิตย์-พฤหัสบดี 11.30/12.00-15.00 น. และ 18.00-21.00 น. ศุกร์-เสาร์เปิดบริการ 18.00-23.00 น.
ซุปเปอร์มาร์เก็ต เปิด 09.00-21.00 น. หรือ 24 ชั่วโมงทุกวัน

การให้ทิป

การให้ทิปในต่างประเทศถือเป็นเรื่องสำคัญ แต่ที่นิวซีแลนด์นั้นไม่ได้ยึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เคร่งครัดมากนัก อย่างไรก็ตามท่านสามารถให้ทิปได้ถ้าหากบริการนั้นเป็นการบริการที่ทำให้ท่านประทับใจและโดดเด่นจริงๆ

เกร็ดความรู้ในการเดินทาง

 • ไม่สูบบุหรีในสถานบันเทิง ร้านอาหาร และที่สาธารณะ
 • เวลาไปเยี่ยมบ้านชาวนิวซีแลนด์ไม่ควรใช้เวลานานเกินไป
 • การจ่ายทิปไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นมากนักในนิวซีแลนด์ แต่ท่านสามารถจ่ายทิปได้ถ้าเกิดบริการนั้นดีจริงๆ
 • ไม่ควรชูสองนิ้วเพื่อแสดงสัญลักษณ์รูปตัว V ในนิวซีแลนด์
 • ไม่ห่อของขวัญด้วยกระดาษห่อของขวัญสีแดง เพราะสีแดงเป็นสีต้องห้ามในนิวซีแลนด์
 • ไม่ควรจับศรีษะและผมของผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ที่อาวุโสกว่าเรา เพราะถือว่าเป็นการดูถูกได้
 • คำว่า “กีวี” เป็นคำที่สามารถใช้เรียกแทนชาวนิวซีแลนด์ได้ ไม่ได้เป็นคำต้องห้ามอะไร แม้แต่ชาวนิวซีแลนด์เองก็ยังเรียกตนเองว่า กีวี เช่นกัน

วัฒนธรรมเมารี

 • Marae คือสถานที่ศักดิ์สิทธ์ทางศาสนาของชาวเมารีใช้เป็นศูนย์รวมและสถานที่ปฎิบัติศาสนกิจ ไม่ควรเข้า Marae ก่อนได้รับอนุญาต
 • ไม่ควรเริ่มทานอาหารก่อนจนกว่าจะมีการสวดขอบคุณพระเจ้า
 • ในพิธีการต้อนรับของชาวเมารี เราควรทำตามผู้นำพิธีการเพราะพิธีการเหล่านี้มักมีขั้นตอนระเบียบการอยู่
 • หนึ่งในวิธีแสดงความเคารพหรือการขอบคุณคือการร้องเพลงประจำชาติ
 • ก่อนที่จะถ่ายรูปสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของชาวเมารีควรขออนุญาตก่อน

การทักทายแบบเมารี

ชาวเมารี มีการทักทายที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเรียกว่า“ฮองงิ” (Hongi) โดยการจรดหน้าผากและจมูกชนกัน เป็นการแลกเปลี่ยนลมหายใจกันชาวเมารีเชื่อว่า ลมหายใจเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานมาให้และยังสามารถตีความได้ว่าเป็นการแบ่งปันจิตวิญญาณของทั้งสองฝ่าย ชาวเมารีจะทักทายด้วยฮองงิ ก็ต่อเมื่อพวกเขารู้สึกถึงความเป็นมิตร ปลอดภัย และการทักทายแบบนี้สมัยโบราณยังเป็นการแสดงถึงความจริงใจของทั้งสองฝ่าย เพราะต่างแสดงให้เห็นว่าต่างฝ่ายต่างไร้อาวุธ

ปัจจุบันการทักทายแบบนี้ มักจะมีให้เห็นเฉพาะตามพิธีการสำคัญๆ หรือ ตามประเพณีสำคัญของชาวเมารีเท่านั้น หรือก็ทักทายกันเองของกลุ่มชนเมารี การทักทายที่เป็นการทักทายแบบใช้ชีวิตประจำวัน ยังคงเป็นการจับมือ ตามแบบชาวตะวันตก

คำทักทายของชาวเมารีที่น่ารู้

Haere mai (ฮาย เร ไม) – ยินดีต้อนรับ
Kia ora (เคีย โอร่า) – สวัสดี หรือ โชคดี
Hei Kona ra (เฮย โคนา ร่า) - ลาก่อน (แบบไม่เป็นทางการ)
Haere ra (ฮายเร ร่า) - ลาก่อน
Ka kite ano (คา คีตะ อะโน) - แล้วพบกันใหม่

หน่วยเงินตรา

ประเทศนิวซีแลนด์ใช้สกุลเงินที่เรียกว่า นิวซีแลนด์ดอลลาร์ NZ$ โดย 1 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ปัจจุบันเท่ากับประมาณ 27 บาท ธนบัตรที่ใช้มีมูลค่าเริ่มต้นตั้งแต่ $5, $10, $20, $50 และ $100 ส่วนเหรียญนั้นมูลค่าน้อยที่สุดที่ใช้คือ $0.05, $0.10, $0.20, $0.50, $1 และมูลค่าสูงสุด $2

ระบบไฟฟ้า

ประเทศนิวซีแลนด์ใช้กระแสไฟฟ้า 230 โวลต์ (V) และใช้ปลั๊กไฟแบบสามขา ฉะนั้นอย่าลืมว่าต้องนำปลั๊กต่อไปด้วย และถ้าหากจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าจากประเทศไทยต้องใช้ Adapter ในการแปลงกระแสไฟฟ้าให้เป็นระบบเดียวกับกระแสไฟฟ้าซึ่งสามารถหาซื้อ Adapter ได้ที่ประเทศไทย

เวลา

เวลาของประเทศนิวซีแลนด์ จะเดินเร็วกว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง ยกเว้นช่วงระหว่างตอนต้นเดือนตุลาคม ถึง ต้นเดือนมีนาคม ที่เวลาของนิวซีแลนด์จะเร็วกว่าประเทศไทยเป็น 6 ชั่วโมงเนื่องจากเป็นช่วงเวลา Day Light Saving

การใช้โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสำหรับนักท่องเที่ยว

การติดต่อสื่อสารในนิวซีแลนด์ นับว่ามีความสะดวกสบายมาก โทรศัพท์มือถือสามารถนำไปจากเมืองไทย และซื้อ
ซิมการ์ดที่นิวซีแลนด์ได้ทันที ส่วนการโทรกลับเมืองไทยสามารถโทรกลับได้โดยตรงจากโทรศัพท์มือถือผ่านช่องทางปกติ หรือผ่านทางแอพพลิเคชั่นต่างๆ เช่น Line, Skype, Viber, Tango, Kakao หรื่ออื่นๆ โดยเสียค่าบริการเป็น Data แทน

การใช้บริการไปรษณีย์

ที่ทำการไปรษณีย์ในประเทศนิวซีแลนด์จะเรียกว่า NZ post shop ซึ่งจะพบได้ง่ายมากกระจัดกระจายไปทั่ว ไม่แพ้สาขาของธนาคาร NZ post shop ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ด้านการไปรษณีย์เท่านั้น แต่ยังให้บริการอื่นๆ อีกเช่น ชำระค่าไฟฟ้า, ชำระภาษีรถยนต์ประจำปี, ชำระค่าปรับ, ขายหนังสือ, โปสการ์ด, การ์ดในวาระต่าง ๆ และยังให้บริการด้านอื่นๆ อีกมากมาย

ภาพบรรยากาศเป็นเพียงภาพประกอบเพื่อการประชาสัมพันธ์เท่านั้น

 • บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลกการท่องเที่ยว ตามสถานการณ์เพื่อความเหมาะสม
 • การจัดรายการหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกกรณี ไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจแอมเวย์ ฉะนั้นการพิจารณารางวัลสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขาย อยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ
 • ผู้ที่จะได้รับรางวัลในกิจกรรมส่งเสริมการขายแต่ละกิจกรรม จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขจรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติของบริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น