การเดินทางครั้งใหม่กับประสบการณ์ใหม่

ที่หลากหลายกับการท่องโลกกว้างกับแอมเวย์

ALS2021 Hawaii, USA

การสัมมนาระดับผู้นำ 2564
เกาะฮาวาย สหรัฐอเมริกา

DI 2021 San Francisco, USA

การสัมมนารับเชิญนักธุรกิจแอมเวย์
ระดับเพชร 2564
ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา

FI 2021 South of Spain

การสัมมนารับเชิญสองผู้สถาปนา 2564
ราชอาณาจักรสเปนตอนใต้

แกลลอรี
ข้อมูลการเตรียมตัว
วีดิโอแนะนำ

ภาพบรรยากาศเป็นเพียงภาพประกอบเพื่อการประชาสัมพันธ์เท่านั้น

  • บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลกการท่องเที่ยว ตามสถานการณ์เพื่อความเหมาะสม
  • การจัดรายการหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกกรณี ไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจแอมเวย์ ฉะนั้นการพิจารณารางวัลสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขาย อยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ
  • ผู้ที่จะได้รับรางวัลในกิจกรรมส่งเสริมการขายแต่ละกิจกรรม จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขจรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติของบริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น