ข้อมูลการเตรียมตัวสัมมนาระดับผู้นำ 2560 ณ เมืองควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์
ALS 2017 NEW ZEALAND

Victoria Falls

การสัมมนารับเชิญนักธุรกิจแอมเวย์ ระดับเพชร 2559 ณ ฟาร์มเทราท์เลค โดยนิวทริไลท์
DI 2016 Trout Lake

บัส 1 - 3 : เดินทางระหว่างวันที่ 2- 8 ส.ค 60

Trout Lake

การสัมมนาระดับผู้นำ
ล่องเรือสำราญทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ALS 2017

กลุ่ม A เดินทางระหว่างวันที่ 1-23 พฤษภาคม 2560

กลุ่ม B เดินทางระหว่างวันที่ 19-30 พฤษภาคม 2560

ALS2016 Mediterranean Cruise

การสัมมนารับเชิญสองผู้สถาปนา 2559 ณ น้ำตกวิกตอเรีย สาธารณรัฐแซมเบีย
FI 2016 Victoria Falls

Victoria Falls

การสัมมนารับเชิญนักธุรกิจแอมเวย์ ระดับเพชร 2559
ณ ฟาร์มเทราท์เลค โดยนิวทริไลท์
DI 2016 Trout Lake

บัส 1 - 3 : เดินทางระหว่างวันที่ 2- 8 ส.ค 60

Trout Lake
ภาพบรรยากาศเป็นเพียงภาพประกอบเพื่อการประชาสัมพันธ์เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการท่องเที่ยวตามสถานการณ์เพื่อความเหมาะสม