สาระน่ารู้ ปารีส

ตอนที่ 1 : ทักทาย

ตอนที่ 2 : ภาษากาย

ตอนที่ 3 : ขนมปังบาแก็ต

ตอนที่ 4 : ชื่อเมือง

ตอนที่ 5 : ห้างสรรพสินค้าแห่งแรก

ตอนที่ 6 : สะพานเก่า

ตอนที่ 7 : กฎหมาย

ตอนที่ 8 : กิโลเมตรศูนย์

ตอนที่ 9 : เครป

ตอนที่ 10 : หอไอเฟล

ตอนที่ 11 : ป้ายจราจร

ตอนที่ 12 : ภัตตาคาร

ตอนที่ 13 : สนามหญ้า