สาระน่ารู้ดูไบ

ตอนที่ 1 : การทักทาย

ตอนที่ 2 : Best

ตอนที่ 3 : อาหาร

ตอนที่ 4 : การแต่งกาย

ตอนที่ 5 : รถ และ ทะเบียนรถ

ตอนที่ 6 : รถตำรวจ

ตอนที่ 7 : ปณ

ตอนที่ 8 : Alcohol License

ตอนที่ 9 : ทอง

ตอนที่ 10 : มัสยิด

ตอนที่ 11 : Don’t

ตอนที่ 12 : การแข่งอูฐ