นักธุรกิจแอมเวย์ระดับมงกุฎ

นักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัมผู้ให้การสปอนเซอร์ส่วนตัว สปอนเซอร์สากล หรือสปอนเซอร์รับรองแก่กลุ่มธุรกิจจำนวน 18 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะต้องมี คุณสมบัติได้รับส่วนลด 21% อย่างน้อยที่สุดเป็นเวลา 6 เดือนในรอบปีบัญชี และดำรงคุณสมบัติเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับมรกตที่ได้รับส่วนลดพิเศษ ระดับมรกต หรือมีคะแนนสองผู้สถาปนาไม่น้อยกว่า 22 คะแนน และดำรงคุณสมบัติเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรที่ได้รับส่วนลดพิเศษเพชร

นักธุรกิจแอมเวย์ระดับมงกุฎ

การเรียงลำดับ : ตามตัวอักษร

การเรียงลำดับ : ตามตัวอักษร
การเรียงลำดับ : ตามตัวอักษร