ลืมรหัสผ่านอินเทอร์เน็ต

รหัสผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นรหัสที่ท่านจะได้รับหลังจากสมัครเป็นสมาชิก/นักธุรกิจแอมเวย์เรียบร้อยแล้ว
และเนื่องจากท่านสมาชิก หรือนักธุรกิจแอมเวย์สามารถรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมายจากการ log in
ดังนั้น ควรรักษาสิทธิของท่านด้วยการรักษารหัส ลับอินเทอร์เน็ตเพื่อการใช้งานในครั้งต่อไป
เพื่อความสะดวก กรุณากรอกข้อมูลต่อไปนี้ระบบจะดำเนินการส่งรหัสให้กับคุณทางอีเมลที่แจ้งไว้
หรือติดต่อ Amway Contact Center 0-2725-8000
เพื่อความสะดวกในการให้บริการ ช่องที่มีเครื่องหมาย * กรุณากรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ตามที่ได้เคยแจ้งไว้กับบริษัท
รหัสสมาชิก/นักธุรกิจแอมเวย์*
 
ชื่อ*
 
นามสกุล*
 
สาเหตุที่แจ้ง*
กรุณาเลือกว่าท่านเป็น*
วัน/เดือน/ปีเกิด*
 
เลขที่บัตรประชาชน
(ที่ได้แจ้งไว้กับบริษัท)*
 
อีเมลผู้สมัครหลัก
(ที่ได้แจ้งไว้กับบริษัท)*
 
ในกรณีที่ไม่มีอีเมลกรุณาติดต่อ แอมเวย์ ช็อปทุกสาขาเพื่อขอรหัสลับอินเทอร์เน็ต