Amway Call Center  โทร 0-2725-8000amwaythailand
Skype ID : face_call
 
 


วันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 02.22 น.
หน้าแรก > แอมเวย์ออฟฟิศ > ประวัติความเป็นมา > ทศวรรษ 1980
 
Insert title here
 
 


นับเป็นครั้งแรกที่แอมเวย์มียอดขายมากกว่าหนึ่งพันล้านเหรียญสหรัฐ ธุรกิจแอมเวย์จึงได้ขยาย
สำนักงานใหญ่ ในเมืองเอด้า รัฐมิชิแกน และได้สร้างโรงงานผลิตเครื่องสำอางแห่งใหม่ที่ซึ่งผลิตภัณฑ์
อาร์ทิสทรีได้รับการวิจัยพัฒนาและผลิตขึ้น

แอมเวย์ยังเป็นผู้บุกเบิกคิดค้นผลิตภัณฑ์กลุ่มใหม่ๆ และประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก อาทิ
เครื่องกรองน้ำแอมเวย์ ปัจจุบันพัฒนาเป็น เครื่องกรองน้ำอีสปริง (eSpring) ซึ่งยังคงครองส่วนแบ่ง
การตลาดลำดับต้นๆในปัจจุบัน

ขณะเดียวกันผลตอบแทนสำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ก็ได้รับการพัฒนาตามไปด้วย โดยมอบรางวัล
ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้ยิ่งคุ้มค่ากับความพยายามทุ่มเทในการสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจของพวกเขา

แอมเวย์ตระหนักเรื่องความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็น "ผู้นำองค์กร
ธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นผู้สนับสนุนการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม" โดยได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ
United Nations Environmental Programme Achievement Award ในปี 1989