สาขา Amway Shop

แอมเวย์ ช็อป สำนักงานใหญ่

ที่อยู่:

บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
1199/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

สายรถเมล์ที่ผ่าน 113, 58, ปอ.8, 514, 40โทรศัพท์ 02-840-8000
โทรสาร 02-374-1061

วันเวลาเปิด - ปิด แอมเวย์ ช็อป:

จันทร์ - ศุกร์ 
เสาร์ - อาทิตย์
10.30 - 21.00 น.
10.30 - 18.00 น.

เวลาจำหน่ายบัตร
ตรวจสุขภาพและความงาม

ท่านสามารถตรวจสอบวันและเวลา
จำหน่ายบัตรตรวจสุขภาพและความงาม
ได้โดยคลิกที่นี่ หรือเลือกดูข้อมูลบริการ
ที่ท่านต้องการตรวจสอบด้านล่าง
แล้วดูที่ตาราง วัน-เวลา ทำการ

บริการที่มีในสาขา

วันเวลาที่ให้บริการ:

จันทร์ - ศุกร์ 12.00 น. - 19.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 10.00 น. - 17.00 น.
วันเวลาที่ให้บริการ:

จันทร์ - ศุกร์ 12.00 น. - 19.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 10.30 น. - 17.00 น.
วันเวลาที่ให้บริการ:

จันทร์ - ศุกร์ 12.00 น. - 19.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 10.00 น. - 17.00 น.
วันเวลาที่ให้บริการ:

จันทร์ - ศุกร์ 12.00 น. - 19.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 10.00 น. - 17.00 น.
วันเวลาที่ให้บริการ:

จันทร์ - ศุกร์ 12.00 น. - 19.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 10 น. - 17.00 น.
วันเวลาที่ให้บริการ:

จันทร์ - ศุกร์ 12.00 น. - 19.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 10.00 น. - 17.00 น.
วันเวลาที่ให้บริการ:

จันทร์ - ศุกร์ 10.30 น. - 19.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 10.30 น. - 17.30 น.
วันเวลาที่ให้บริการ:

จันทร์ - ศุกร์ 11.00 น. - 20.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 11.00 น. - 18.00 น.
วันเวลาที่ให้บริการ:

จันทร์ - ศุกร์ 10.30 น. - 21.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 10.30 น. - 18.00 น.
วันเวลาที่ให้บริการ:

จันทร์ - ศุกร์ 10.30 น. - 20.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 10.30 น. - 17.30 น.
วันเวลาที่ให้บริการ:

จันทร์ - ศุกร์ 10.30 น. - 20.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 10.30 น. - 17.30 น.
วันเวลาที่ให้บริการ:

เดือน พ.ค. 54 เปิด วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 12.00 - 17.30 น. หยุด วันอังคารที่ 13 พ.ค.54 (วันวิสาขบูชา)
วันเวลาที่ให้บริการ:

จันทร์ - ศุกร์ 9.00 น. - 18.00 น.
เสาร์ 9.00 น. - 14.00 น.
วันเวลาที่ให้บริการ:

จันทร์ - ศุกร์ 10.30 น. - 21.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 10.30 น. - 18.00 น.