สาขา Amway Shop

แอมเวย์ ช็อป แพร่

ที่อยู่:

แอมเวย์ ช็อป แพร่
325 หมู่ 7
ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ป่าแมต

อ.เมือง จ.แพร่ 54000

โทรศัพท์ 054-522-700
โทรสาร 054-522-700

วันเวลาเปิด - ปิด แอมเวย์ ช็อป:

จันทร์ - ศุกร์
เสาร์ - อาทิตย์
10.30 - 20.00 น.
10.30 - 17.00 น.

เวลาจำหน่ายบัตร
ตรวจสุขภาพและความงาม

ท่านสามารถตรวจสอบวันและเวลา
จำหน่ายบัตรตรวจสุขภาพและความงาม
ได้โดยคลิกที่นี่ หรือเลือกดูข้อมูลบริการ
ที่ท่านต้องการตรวจสอบด้านล่าง
แล้วดูที่ตาราง วัน-เวลา ทำการ

บริการที่มีในสาขา

วันเวลาที่ให้บริการ:

วันที่ 16 และ 4 วันสุดท้ายของเดือน