สาขา Amway Shop

แอมเวย์ ช็อป ภูเก็ต

ที่อยู่:

แอมเวย์ ช็อป ภูเก็ต
89 โครงการ บูคิส ภูเก็ต
โซน D อาคาร Food Street ชั้นที่ 2
ห้องเลขที่ D2-01 หมู่ 5
ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
จ.ภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ 076-530-328
โทรสาร 076-530-328

วันเวลาเปิด - ปิด แอมเวย์ ช็อป:

จันทร์ - ศุกร์
เสาร์ - อาทิตย์
10.30 - 20.00 น.
10.30 - 17.00 น.


เวลาจำหน่ายบัตร
ตรวจสุขภาพและความงาม

ท่านสามารถตรวจสอบวันและเวลา
จำหน่ายบัตรตรวจสุขภาพและความงาม
ได้โดยคลิกที่นี่ หรือเลือกดูข้อมูลบริการ
ที่ท่านต้องการตรวจสอบด้านล่าง
แล้วดูที่ตาราง วัน-เวลา ทำการ

บริการที่มีในสาขา

วันเวลาที่ให้บริการ:

ศุกร์ 12.00 น. - 19.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 10.30 น. - 17.00 น.
วันเวลาที่ให้บริการ:

ศุกร์ 12.00 น. - 19.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 10.30 น. - 17.00 น.
วันเวลาที่ให้บริการ:

จันทร์ - ศุกร์ 12.00 น. - 19.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 10.30 น. - 17.00 น.
วันเวลาที่ให้บริการ:

จันทร์ - ศุกร์ 17.00 น. - 20.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 11.00 น. - 17.00 น.
วันเวลาที่ให้บริการ:

จันทร์ - ศุกร์ 10.30 น. - 19.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 10.30 น. - 16.30 น.
วันเวลาที่ให้บริการ:

3 วันสุดท้ายของเดือน