Untitled Document
เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ระหว่างนักธุรกิจแอมเวย์กับสมาชิก

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ นักธุรกิจแอมเวย์ สมาชิกแอมเวย์
หลักเกณฑ์การสมัคร
อายุ
18 ปีขึ้นไป

15 ปีขึ้นไป
ค่าสมัคร
900 บาท

100 บาท
กรณีเคยสมัครเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ หรือสมาชิกแอมเวย์ ต้องหมดอายุสมาชิกภาพอย่างน้อย
6 เดือน

3 เดือน
สิทธิประโยชน์
ซื้อสินค้าในราคานักธุรกิจแอมเวย์
สามารถขายสินค้าและให้การสปอนเซอร์ได้

มีสิทธิ์ซื้อชุดผลิตภัณฑ์สำหรับ
นักธุรกิจแอมเวย์ใหม่ในราคาพิเศษ
ภายใน 90 วัน เพิ่มเติม

รับสิทธิ์สะสมคะแนน “แอมพลัส” จากการซื้อผลิตภัณฑ์ เพื่อแลกของรางวัล เพิ่มเติม
ได้รับนิตยสารอะชีฟ (รายเดือน)
ได้รับวารสารแอมนิวส์ (รายเดือน)
ได้รับส่วนลด และส่วนลดพิเศษทุกประเภท ตามแผนธุรกิจของแอมเวย์
ได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับสมาชิก
ได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ
ในวงเงิน 100,000 บาท
พิเศษ! สมัครเป็นนักธุรกิจแอมเวย์
และเลือกรับ e-Starter Kit รับส่วนลดในการ
ซื้อสินค้า* มูลค่า 300 บาท
หรือ หรือ