วิธีการสั่งซื้อ
วิธีการชำระเงิน
เวลาในการส่งซื้อ
การจัดส่งผลิตภัณฑ์
สั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์
0-2725-8000

ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

เรียงลำดับ :
1-3 จาก 3 รายการ
เซปติคลีนชนิดเม็ด,เซปติคลีน ชนิดเม็ด,เซปติคลีน,เซบติคลีน,เม็ด
ขนาด 50 กรัม
รหัส 216158
P38 | B115
ราคาสมาชิก
229 บาท
ราคาปลีก
275 บาท
จำนวนสินค้า
เซปติคลีน,ชนิดน้ำ,เซปติคลีนน้ำ,เซบติคลีน,น้ำ
ขนาด 200 มล.
รหัส 216159
P69 | B207
ราคาสมาชิก
413 บาท
ราคาปลีก
495 บาท
จำนวนสินค้า
เซปติคลีน พลัส,เซปติคลีนพลัส,เซปติคลีน,เซบติคลีน
ขนาด 1 กก.
รหัส 216160
P657 | B1971
ราคาสมาชิก
3,942 บาท
ราคาปลีก
4,730 บาท
จำนวนสินค้า
เรียงลำดับ :
1-3 จาก 3 รายการ