วิธีการสั่งซื้อ
วิธีการชำระเงิน
เวลาในการส่งซื้อ
การจัดส่งผลิตภัณฑ์
สั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์
0-2725-8000
โปรโมชั่น นิวทริไลท์ โปรตีน 450 กรัม
รหัสโปรโมชั่น PRMT008
จำหน่าย 9 เม.ย. 62 - 15 พ.ค. 62
 

 

9 เม.ย. 62 - 15 พ.ค. 62
จำหน่ายทั่วไป ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ของวันที่ 9 เม.ย. 62 เป็นต้นไปพร้อมกันทุกช่องทาง
(สินค้าโปรโมชั่น/ของแถม/ของแลกซื้อ มีจำนวนจำกัด)

 

 

หมายเหตุ

  • ไม่ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นทุกรายการ
  • สมาชิก SOP รับสิทธิ์ผ่อนผันการสั่งซื้อ SOP ในช่วงโปรโมชั่นปกติ
  • โปรโมชั่นนิวทริไลท์ โปรตีน ขนาด 400 กรัม และ โปรโมชั่นนิวทริไลท์ โปรตีน ขนาด 900 กรัม ไม่สามารถซื้อร่วมใบเสร็จเดียวกันได้ กรุณาแยกการสั่งซื้อคนละใบเสร็จ

 

 

 

โปรโมชั่นแนะนำ
รหัส PRMT008
จำหน่าย 9 เม.ย. 62 - 15 พ.ค. 62
รหัส PRMT010
จำหน่าย 9 เม.ย. 62 - 15 พ.ค. 62
รหัส PRMT012
จำหน่าย 9 เม.ย. 62 - 15 พ.ค. 62
รหัส PRMT018
จำหน่าย 2 เม.ย. 62 - 30 เม.ย. 62
รหัส PRMT017
จำหน่าย 2 เม.ย. 62 - 30 เม.ย. 62
โปรโมชั่น กระดาษม้วนเกรซ สำหรับนธอ.
ตกลง
จำนวนโปรโมชั่น
รหัส PRMT014
จำหน่าย 2 เม.ย. 62 - 30 เม.ย. 62
รหัส PRMT015
จำหน่าย 1 เม.ย. 62 - 30 เม.ย. 62
โปรโมชั่นเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ สำหรับนธอ.
ตกลง
จำนวนโปรโมชั่น