โปรโมชั่นเครื่องกรองอากาศแอทโมสเฟียร์ สกาย สำหรับนธอ.
ตกลง
วิธีการสั่งซื้อ
วิธีการชำระเงิน
เวลาในการส่งซื้อ
การจัดส่งผลิตภัณฑ์
สั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์
0-2725-8000
โปรโมชั่นเครื่องกรองอากาศแอทโมสเฟียร์ สกาย
รหัสโปรโมชั่น PRM7053
จำหน่าย 8 มี.ค. 62 - 16 มี.ค. 62
 


8 มี.ค. 62 - 16 มี.ค. 62 :
สั่งซื้อและชำระเงิน สำหรับนักธุรกิจแอมเวย์และสมาชิกผู้ที่ได้รับสิทธิ์ (สินค้าค้างจ่าย)

 

 

 

การจอง 2 มี.ค. 62 – 3 มี.ค. 62

 1. เริ่มจองเวลา 10.30 น. ของวันที่ 2 มี.ค. 62 และสิ้นสุดการจองเวลา 23.30 น. ของวันที่ 3 มี.ค. 62
 2. จองได้ 1 เครื่องต่อ 1 รหัส
 3. กรณีจองแทน จองได้ไม่เกิน 10 รหัส / ครั้ง
 4. ช่องทางการจอง ดังต่อไปนี้
 • www.amwayshopping.com
 • แอมเวย์ ช็อป ทุกสาขา
 • Amway Contact Center 02-725-8000 กด 2

 

การสุ่มรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สั่งซื้อ 6 มี.ค. 62

 1. สุ่มรายชื่อวันที่ 6 มี.ค. 62 เวลา 10.30 น. ที่แอมเวย์ ช็อป สาขาราชบุรี (กรณีที่มีผู้จองมากกว่าจำนวนสินค้า)
 2. กรณีที่มีผู้จองน้อยกว่าจำนวนสินค้าที่บริษัทเปิดรับสั่งซื้อแบบค้างจ่ายทุกท่านที่ลงชื่อจองจะได้สิทธิ์สั่งซื้อทั้งหมดโดยไม่มีการสุ่มรายชื่อ

 

การประกาศผล 7 มี.ค. 62 เวลา 12.00 น.

 1. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับการแจ้งจากบริษัทผ่านช่องทาง SMS / LINE
 2. นักธุรกิจและสมาชิกแอมเวย์สามารถตรวจสอบสิทธิ์สั่งซื้อตามช่องทาง ดังนี้
 • www.amwayshopping.com
 • แอมเวย์ ช็อป ทุกสาขา
 • Amway Contact Center 02-725-8000 กด 2

 

การสั่งซื้อและชำระเงิน (สินค้าค้างจ่าย)

 1. เริ่มสั่งซื้อเวลา 10.30 น. ของวันที่ 8 มี.ค. 62 (พร้อมกันทุกช่องทาง) และสิ้นสุดการสั่งซื้อและชำระเงินเวลา 23.30 น. ของวันที่ 16 มี.ค. 62
 2. ช่องทางการสั่งซื้อ
 • สั่งซื้อทาง www.amwayshopping.com
 • สั่งซื้อ Contact Center 02-725-8000 กด 3 ( สั่งซื้อได้ 1 สาย / 1 รหัส / 1 เครื่อง)
 • สั่งซื้อที่แอมเวย์ ช็อป (สั่งซื้อได้ 1 คิว / 1 รหัส / 1 เครื่อง)

 

สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์และทำรายการสั่งซื้อระหว่างวันที่ 8-16 มี.ค. 62
รอบการรับสินค้าค้างจ่ายจะขึ้นอยู่กับเวลา ณ ขณะทำการสั่งซื้อ

*กรณีสั่งซื้อแทน ไม่สามารถผ่อนชำระผ่านระบบออนไลน์ได้

ผลิตภัณฑ์ 120539TH เครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร์ สกาย


กำหนดรับสินค้า

 • รอบที่ 1 >> 30 เม.ย. 62
 • รอบที่ 2 >> 10 พ.ค. 62
 • รอบที่ 3 >> 17 พ.ค. 62
 • รอบที่ 4 >> 24 พ.ค. 62

 

 

 

 

 

 

 

รูป รหัสสินค้า รายการสินค้า ราคาต่อหน่วย จำนวน
120539 เครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร์ สกาย 45,920.00 1
คุณสามารถเลือกรับของแถม / แลกซื้อโปรโมชั่น ได้ที่ขั้นตอน "เลือกวิธีการรับสินค้า/ตรวจสอบโปรโมชั่น”
ก่อนขั้นตอน " ยืนยันรายการสั่งซื้อ / เลือกวิธีการชำระเงิน”
โปรโมชั่นแนะนำ
รหัส PRMT030
จำหน่าย 2 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62
โปรโมชั่น อีสปริง สำหรับนธอ.
ตกลง
จำนวนโปรโมชั่น
รหัส PRMT029
จำหน่าย 5 พ.ค. 62 - 30 มิ.ย. 62
รหัส PRMT016
จำหน่าย 2 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62
โปรโมชั่นเครื่องวัดองค์ประกอบภายในร่างกาย สำหรับนธอ.
ตกลง
จำนวนโปรโมชั่น
รหัส PRMT031
จำหน่าย 2 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62
โปรโมชั่นกระดาษเช็ดหน้าเกรซ สำหรับนธอ.
ตกลง
จำนวนโปรโมชั่น
รหัส PRMT033
จำหน่าย 2 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62
โปรโมชั่นข้าวกล้องหอมมะลิ สำหรับนธอ.
ตกลง
จำนวนโปรโมชั่น
รหัส PRMT034
จำหน่าย 2 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62
โปรโมชั่นน้ำมันรำข้าว สำหรับนธอ.
ตกลง
จำนวนโปรโมชั่น
รหัส PRMT035
จำหน่าย 2 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62
โปรโมชั่นน้ำเจียวกู้หลานและดอกคำฝอย สำหรับนธอ.
ตกลง
จำนวนโปรโมชั่น
รหัส PRMT036
จำหน่าย 2 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62
โปรโมชั่นไม้ถูพื้นเมจิกม็อบ สำหรับนธอ.
ตกลง
จำนวนโปรโมชั่น