โปรโมชั่นSuper Non-Stop Promotion สำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ใหม่ สำหรับนธอ.
ตกลง
วิธีการสั่งซื้อ
วิธีการชำระเงิน
เวลาในการส่งซื้อ
การจัดส่งผลิตภัณฑ์
สั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์
0-2725-8000
Super Non-Stop Promotion สำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ใหม่
รหัสโปรโมชั่น PRM5960
จำหน่าย 1 พ.ค. 62 - 30 มิ.ย. 62
 

 

 เพียงสะสมยอดซื้อผลิตภัณฑ์ครบ 3,000 บีวีต่อเดือนต่อเนื่องทุกเดือน ตั้งแต่เดือนแรกที่สมัคร เพื่อรับสิทธิ์ของสมนาคุณในเดือนถัดไป โดยจะได้รับของสมนาคุณในใบเสร็จที่มีมูลค่ามากกว่ามูลค่าของสมนาคุณในแต่ละเดือน (ยอดซื้อไม่รวมยา ประกันภัย และบริการ)


*ในกรณีไม่ซื้อต่อเนื่องในเดือนที่ 2-12 นักธุรกิจจะต้องสะสมยอดซื้อครบ 3,000 บีวี และจะได้รับแอมเวย์ โฮม LOC ในเดือนถัดไป ตลอดช่วงระยะเวลาในการรับสิทธิ์ที่เหลืออยู่

 

 

 

เงื่อนไข

  1. เฉพาะนักธุรกิจแอมเวย์ใหม่ที่สมัครตั้งแต่ 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 62 มีสิทธิ์ร่วมโปรโมชั่นพิเศษ (1 รหัสมีสิทธิ์ร่วมโปรโมชั่น 1 ครั้ง ตลอดรายการ)
  2. ยอดในใบเสร็จที่ได้รับของสมนาคุณ สามารถนำมารวมยอดให้ครบ 3,000 บีวี ในเดือนนั้นๆ
  3. การนับระยะเวลาการใช้สิทธิ์โปรโมชั่น จะนับ 12 เดือนนับจากเดือนที่สมัคร เช่น สมัครเดือน มิ.ย. 62 โปรโมชั่นจะสิ้นสุดในเดือน พ.ค. 63
  4. ชุดผลิตภัณฑ์สำหรับนักธุรกิจแอมเวย์รายใหม่/ โปรโมชั่นทุกรายการ/ การสั่งซื้อสินค้าแบบต่อเนื่อง(SOP) สามารถเข้าร่วมรายการ ได้ *ยกเว้นยา (นิวทริไลท์ ไบโอซี พลัส, แนชเชอรัล บี, นิวทริไลท์ กลูโคซามีน) ประกันภัยและการบริการ
  5. สามารถตรวจสอบรายงานการเข้าร่วมโปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ใหม่ได้ที่ www.amwayshopping.com โดย 
  6. สำหรับคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ต: เลือกเมนู นักธุรกิจแอมเวย์ > เมนู บริการข้อมูล > เมนู รายงานต่างๆ >> เลือก รายงานโปรโมชั่น Super Non-Stop สำหรับนธอ.ใหม่ ภายใต้หัวข้อ รายงานทั่วไป (ต้องทำการ log in เข้าสู่ระบบก่อน)
  7. สำหรับสมาร์ทโฟน : เลือกเมนูนักธุรกิจแอมเวย์ > เมนู บริการข้อมูล นธอ. > เลือก รายงานโปรโมชั่น Super Non-Stop สำหรับนธอ.ใหม่ ภายใต้หัวข้อ รายงานทั่วไป (ต้องทำการ log in เข้าสู่ระบบก่อน)
  8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยกเลิกโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทใดๆ ให้ถือคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด
  9.  เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่น

 

 

โปรโมชั่นแนะนำ
รหัส PRMT030
จำหน่าย 2 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62
โปรโมชั่น อีสปริง สำหรับนธอ.
ตกลง
จำนวนโปรโมชั่น
รหัส PRMT029
จำหน่าย 5 พ.ค. 62 - 30 มิ.ย. 62
รหัส PRMT016
จำหน่าย 2 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62
โปรโมชั่นเครื่องวัดองค์ประกอบภายในร่างกาย สำหรับนธอ.
ตกลง
จำนวนโปรโมชั่น
รหัส PRMT031
จำหน่าย 2 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62
โปรโมชั่นกระดาษเช็ดหน้าเกรซ สำหรับนธอ.
ตกลง
จำนวนโปรโมชั่น
รหัส PRMT033
จำหน่าย 2 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62
โปรโมชั่นข้าวกล้องหอมมะลิ สำหรับนธอ.
ตกลง
จำนวนโปรโมชั่น
รหัส PRMT034
จำหน่าย 2 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62
โปรโมชั่นน้ำมันรำข้าว สำหรับนธอ.
ตกลง
จำนวนโปรโมชั่น
รหัส PRMT035
จำหน่าย 2 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62
โปรโมชั่นน้ำเจียวกู้หลานและดอกคำฝอย สำหรับนธอ.
ตกลง
จำนวนโปรโมชั่น
รหัส PRMT036
จำหน่าย 2 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62
โปรโมชั่นไม้ถูพื้นเมจิกม็อบ สำหรับนธอ.
ตกลง
จำนวนโปรโมชั่น