ตรวจสอบสถานะสินค้า

หรือ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
หมายเหตุ :
  • ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าได้ 1 วันทำการหลังการสั่งซื้อ
  • การจัดส่งสินค้าไปยังพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ / เกาะ / หมู่เกาะ / ภูเขา / พื้นที่เสี่ยงภัย อาจจะเกินกำหนดเวลา ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในพื้นที่ในขณะนั้น
  • เฉพาะวันปิดยอดและวันแรกของการจัดรายการโปรโมชั่น บริษัทจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาจัดสินค้ามากกว่าเดิมอีก 3 วันทำการ ดังนั้นจึงส่งผลให้ท่านได้รับสินค้าเกินกำหนดเวลาเดิมไปอีก 3 วันทำการ
  • ระบบจะไม่แสดงรายการสินค้าที่เป็น Back order หากรายการสินค้านั้นยังไม่อยู่ในสถานะพร้อมที่จะจัดส่ง
  • สินค้าที่รุบะให้จัดส่งไปยัง Center และสินค้าเพอร์เซอนอล ช็อปเปอร์ส แค็ตตาล็อก บางรายการ เช่น อุปกรณ์ออกกำลังกาย เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ / จำเป็นต้องติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ วอเตอร์โค ที่นอน ไม่สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่ง ผ่านเว็บไซต์ได้ กรณีที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Amway Contact Center 0-2725-8000