TIP 1
ฟลูออไรด์เป็นสารที่ได้รับการ
พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ
ในการป้องกันฟันผุอย่างได้ผล
โดยจะต้องมีฟลูออไรด์
ในอัตราส่วน 900-1,100 ppm.
และต้องใช้เวลาในการแปรงฟัน
นาน 2-3 นาที การแปรงฟันด้วย
ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์อย่าง
ถูกต้องจะช่วยลดการเกิดฟันผุ
ได้ดีกว่า 20-40%

TIP 2
เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
ขณะบีบยาสีฟันใส่แปรง
ควรกดเนื้อยาสีฟันลึกลงไป
ในขนแปรงทุกครั้ง

วิธีและปริมาณการใช้
ยาสีฟันกลิสเทอร์


ปริมาณยาสีฟันกลิสเทอร์ที่
แนะนำสำหรับเด็ก*
บีบยาสีฟันปริมาณเท่าเมล็ด
ถั่วเขียว


ปริมาณยาสีฟันกลิสเทอร์ที่
แนะนำสำหรับผู้ใหญ่
บีบยาสีฟันตามแนวขวาง
ของขนแปรง

*เด็กวัย 6-12 ขวบ ควรปรึกษา
ทันตแพทย์ หรือกุมารแพทย์
ก่อนการใช้ยาสีฟันฟลูออไรด์
และมีผู้ใหญ่ดูแลขณะแปรงฟัน

 
 
ยาสีฟันกลิสเทอร์ มัลติ-แอ็คชั่น ฟลูออไรด์
รวมหลากหลายประสิทธิภาพในหนึ่งเดียว ด้วยประสิทธิภาพของสารขัดฟัน จากไฮเดรทเต็ด ซิลิกา
(Hydrated Silica)
ที่ผ่านการควบคุมอย่างพิถีพิถันให้มีขนาดและรูปทรงของอนุภาคที่เหมาะสมที่สุด
สำหรับการทำ ความสะอาดฟันอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ทำลายผิวเคลือบฟัน* ช่วยขจัดคราบพลัค
(Plaque) ชา กาแฟ และบุหรี่ ให้ฟันขาวสะอาด พร้อมประสิทธิภาพของ
รีมิแนกท์ (REMINACT™)**

รหัส E-6833TH
ขนาด 200 กรัม
P72 B216
ราคาสมาชิก (AP) 216 บาท
ราคาขายปลีก (CP) 270 บาท

รหัส E-1959TH
ขนาด 65 กรัม
P27 B80
ราคาสมาชิก (AP) 80 บาท
ราคาขายปลีก (CP) 100 บาท

เรื่องน่ารู้
กระบวนการขัดฟัน
คราบพลัค ชา กาแฟ ทำให้ผิวฟัน
ไม่สะอาด
ไฮเดรทเต็ด ซิลิกา (H)
มีประสิทธิภาพช่วยขัดฟันโดยไม่ทำลาย
ผิวเคลือบฟัน
การคืนกลับของแร่ธาตุบนตัวฟัน
การคืนกลับของแร่ธาตุบนตัวฟัน
(Remineralization)
รีมิแน็กท์ (R)
ในยาสีฟันกลิสเทอร์ จะช่วยในการ
นำแคลเซียมและฟอสเฟตที่สะสมอยู่
ในน้ำลายคืนกลับสู่ผิวเคลือบฟัน

ผลลัพธ์: สุขภาพฟันที่ดี
เมื่อรีมิแน็กท์ (R) นำแคลเซียม (Ca)
และ
ฟอสเฟต (P)กลับคืนมาเติมเต็ม
ผิวเคลือบฟันแล้วจะช่วยลดโอกาสใน
การเกิดฟันผุในระยะเติมเต็มและป้องกัน
การลุกลามในอนาคตได้ ให้ความมั่นใจ
ในสุขภาพฟันที่ดีตลอดไป


*สารขัดฟันที่มีอนุภาคใหญ่ เช่น สารขัดฟันเหมือนที่ใช้ในคลินิกทันตกรรม เหมาะกับการใช้โดยผู้เชี่ยวชาญ และอาจไม่เหมาะกับการใช้ประจำทุกวันเนื่องจากอาจทำลายสารเคลือบฟันได้
**รีมิแน็กท์ (REMINACT™) คือ เครื่องหมายการค้าของ แอ็คเซส บิสเนซ กรุ๊ป แอลแอลซี ได้รับอนุญาต
ให้ใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 

การดูแลสุขอนามัยในช่องปากของคุณอย่างครบระบบ

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่