อีกหนึ่งสิทธิประโยชน์เพื่อธุรกิจแอมเวย์ของคุณ

บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดทำโครงการเสริมสิทธิประโยชน์เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่นักธุรกิจ/สมาชิกแอมเวย์  โดยร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยเสนอ "โครงการบัตรแอมเวย์เครดิตการ์ด" ซึ่งเป็นโครงการออกบัตรเครดิต (เคแบงค์ - วีซ่า) ให้กับนักธุรกิจ/สมาชิกแอมเวย์ เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยในการจัดการด้านการเงิน โดยมีรายละเอียดของโครงการ ดังต่อไปนี้

  ประเภทบัตร : บัตรเครดิต KBank-VISA
วงเงินบัตรแอมเวย์เครดิตการ์ด
 
• บัตรคลาสสิก วงเงินตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป
 
 
• บัตรทอง วงเงินตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป
 
• บัตรแพลทินัม วงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขี้นไป
อภิสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรแอมเวย์เครดิตการ์ด
   
 

1.

เข้าร่วมรายการ “ผ่อนชำระดอกเบี้ย 0%นาน 3 เดือน (Smart Pay)”
สำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์แอมเวย์ทุกประเภท ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
ณ แอมเวย์ ช็อปทุกสาขาทั่วประเทศ
2. สามารถใช้ KBank Reward Point ทุก 1,000 คะแนน แทนเงินสด 100 บาท
สำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์แอมเวย์ทุกประเภท ได้ที่ แอมเวย์ ช็อป ทุกสาขาทั่วประเทศ
3. เฉพาะสมาชิกแอมเวย์! รับคะแนนสะสมแอมพลัส 1.5 เท่า เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรแอมเวย์เครดิตการ์ด ทุกๆ 20 บาท

 

สิทธิประโยชน์อื่นๆ ทั่วไป
   
1. ทุกการใช้จ่าย 25 บาท รับ KBank Reward Point 1 คะแนน
2. ร่วมรายการผ่อนชำระสำหรับสินค้าและบริการที่ร่วมรายการของบริษัท และ ธนาคารกสิกรไทย
3. รับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายของธนาคารตลอดทั้งปี

การสมัครบัตรแอมเวย์เครดิตการ์ด
   
คุณสมบัติของผู้สมัคร
บัตรหลัก
ผู้สมัครต้องมีอายุ 20-80 ปี
กรณีสมัครบัตรคลาสสิค ผู้สมัครต้องมีรายได้  15,000 บาท/เดือน ขึ้นไป
กรณีสมัครบัตรคทอง ผู้สมัครต้องมีรายได้  30,000 บาท/เดือน ขึ้นไป
กรณีสมัครบัตรแพลทินัม ผู้สมัครต้องมีรายได้  50,000 บาท/เดือน ขึ้นไป
กรณีที่ผู้สมัครมีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
กรณีเป็นผู้ประกอบการต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
บัตรเสริม
มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
   
เอกสารประกอบการสมัครบัตรหลัก
สำเนาบัตรประชาชนต้องชัดเจน และ ยังไม่หมดอายุ
สำเนาบัตรประจำตัวนักธุรกิจหรือสมาชิกแอมเวย์
เอกสารรับรองรายได้ที่ออกจากบริษัทแอมเวย์ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
กรณียื่นหนังสือรับรองรายได้และรับเงินเดือนเป็นเงินสดต้องแนบเอกสาร
50 ทวิ ปีล่าสุด หรือ 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
กรณียื่นหนังสือรับรองรายได้และเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร ต้องแนบเอกสาร
50 ทวิปีล่าสุด หรือ 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย หรือ Bank Statement
อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง ที่แสดงรายการเงินเดือนเข้าบัญชี
   
เอกสารประกอบการสมัครบัตรเสริม
สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ (ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม)
สำเนา Passport , VISA ที่ยังไม่หมดอายุ (สำหรับชาวต่างประเทศที่ทำงานในประเทศไทย)
สำเนาบัตรประจำตัวนักธุรกิจหรือสมาชิกแอมเวย์

 


สนใจสมัครหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Amway Call Center 0-2725-8000 ในวันและเวลาทำการ หรือ
K-Contact Center โทร 0-2888-8888 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
บัตรแอมเวย์เดบิตการ์ด
 
Distributed by Amway, Copyright 2008. All Rights reserved