(สิทธิพิเศษสำหรับนักธุกิจแอมเวย์เท่านั้น)

แอมเวย์ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย เสนอ “โครงการบัตรแอมเวย์เดบิตการ์ด" เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและเพิ่มความสะดวกสบาย ให้แก่นักธุรกิจแอมเวย์ในการบริหารจัดการด้านการเงินให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดของโครงการ ดังต่อไปนี้

  ประเภทบัตร : บัตรเดบิตวีซ่า (ต่ออายุบัตรใหม่ทุกๆ 5 ปี ตามที่ระบุหน้าบัตรเดบิต)
วงเงินบัตรแอมเวย์เดบิตการ์ด
 
• วงเงินถอนต่อวัน 200,000 บาท
 
 
• วงเงินโอนต่อวัน 1,000,000 บาท
 
• วงเงินซื้อสินค้าต่อวัน 100,000 บาท
อภิสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรแอมเวย์เดบิตการ์ด
   
 

1.

ท่านจะได้รับความสะดวกในการพกบัตรด้วยรูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะของบัตรที่เป็นทั้ง
บัตรประจำตัวนักธุรกิจแอมเวย์ และบัตรเดบิต ในใบเดียวกัน
2. ท่านจะได้รับความสะดวกและปลอดภัย ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในแอมเวย์ ช็อปทุกแห่งได้
ด้วยวงเงินสูงสุดถึงวันละ 200,000 บาท ทั้งยังสามารถนำบัตรไปซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้าทั่วโลก
ที่รับบัตรวีซ่าเช่นเดียวกับบัตรเครดิต หรือถอนเงินสดได้ที่เครื่องเอทีเอ็มทั่วโลก
3. ท่านสามารถใช้บัญชีเงินฝากที่พ่วงกับบัตรแอมเวย์เดบิตการ์ด เป็นบัญชีรับโอนส่วนลดพิเศษจากบริษัท
โดยเสียค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพียง5 บาทต่อรายการ

สำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ปัจจุบันที่ยังคงถือบัตรแอมเวย์เดบิตการ์ดรูปแบบเดิมอยู่(บัตรเดบิตแคช การ์ด)ท่านยังสามารถ ใช้บัตรใบเดิม
ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่แอมเวย์ได้ตามปกติตามวงเงินเดิมของบัตร (สูงสุดวันละ 50,000 บาท)
หรือถอนเงินสดได้ที่ เครื่องเอทีเอ็มภายในประเทศเท่านั้น

การสมัครบัตรแอมเวย์เดบิตการ์ด
   
 

สมัครบัตรแอมเวย์เดบิตการ์ด (แบบมีชิปการ์ด) ได้ง่ายๆ ที่ธนาคารกสิกรไทย 83 สาขา ใกล้แอมเวย์ ช็อป ทั่วประเทศ (สอบถามรายละเอียดสาขาธนาคาร และ ค่าธรรมเนียมสมัครบัตร ได้ที่แอมเวย์ ช็อปทั่วประเทศ)

เอกสารประกอบการสมัคร
1. เอกสารรับรองการเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ ที่ได้รับจากบริษัท
2. บัตรประชาชน
3. สมุดบัญชีออมทรัพย์ (ถ้ามี)
   
เอกสารที่ต้องเตรียมมาวันรับบัตร ณ สาขาธนาคารที่ท่านสมัคร (ภายใน 7 วันทำการ)  
1. บัตรประชาชน 
2. สมุดบัญชีออมทรัพย์
   

สนใจสมัครหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Amway Call Center 0-2725-8000 ในวันและเวลาทำการ หรือ
K-Contact Center โทร 0-2888-8888 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
บัตรแอมเวย์เครดิตการ์ด
 
Distributed by Amway, Copyright 2008. All Rights reserved