‹ ย้อนกลับ

ลืมรหัสผ่าน

รหัสผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นรหัสที่ท่านจะได้รับหลังจากสมัครเป็นสมาชิก/นักธุรกิจแอมเวย์เรียบร้อยแล้ว และเนื่องจากท่านสมาชิก หรือนักธุรกิจแอมเวย์สามารถรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมายจากการ log in ดังนั้น ควรรักษาสิทธิของท่านด้วยการรักษารหัส ลับอินเทอร์เน็ตเพื่อการใช้งานในครั้งต่อไป

เพื่อความสะดวก กรุณากรอกข้อมูลต่อไปนี้ระบบจะดำเนินการส่งรหัสให้กับคุณทางอีเมลที่แจ้งไว้ หรือติดต่อ Amway Call Center 0-2725-8000

เพื่อความสะดวกในการให้บริการ ช่องที่มีเครื่องหมาย * กรุณากรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ตามที่ได้เคยแจ้งไว้กับบริษัท

  • ไม่ทราบรหัสผ่านอินเทอร์เน็ต

    ใส่รหัสผ่านอินเทอร์เน็ตผิดเกิน 6 ครั้ง

    ทราบรหัสลับแอมเวย์โฟนแต่ไม่สามารถ Login ได้

  • ในกรณีที่ไม่มีอีเมลกรุณาติดต่อ แอมเวย์ ช็อปทุกสาขาเพื่อขอรหัสลับอินเทอร์เน็ต
  • ยกเลิก