‹ ย้อนกลับ

ทำอย่างไรถึงได้บัตร SOP Exclusive

อภิสิทธิ์เหนือระดับสำหรับคุณคนพิเศษที่สั่งซื้อชุดผลิตภัณฑ์ SOP ครบตามโปรแกรมและยังคงสถานะ
การสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง คุณจะได้รับบัตร SOP Exclusive บัตรเดียวที่ให้คุณสัมผัสประสบการณ์พิเศษ
ด้วยสิทธิพิเศษและสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมาย

คุณสมบัติการรับบัตร SOP Exclusive

เป็นนักธุรกิจแอมเวย์ หรือ สมาชิกที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ SOP ชุดใดก็ได้จนครบรอบตามเงื่อนไข ของแต่ละชุดและยังคงสถานะการสั่งซื้อ SOP ชุดใดก็ได้ต่อเนื่องทันที

ดาวน์โหลด ตารางการออกบัตร SOP Exclusive
สำหรับท่านที่สั่งซื้อชุดโปรโมชั่น SOP ตามรอบปกติ

Download

คำถามที่พบบ่อย FAQ