‹ ย้อนกลับ

รับฟรี! ของขวัญในวันคล้ายวันเกิด

Happy Birthday to you!

รายละเอียดสิทธิพิเศษ

ร่วมฉลองวันคล้ายวันเกิด สมาชิก SOP Exclusive Card รับฟรีของขวัญในวันคล้ายวันเกิด

เงื่อนไข

  • สงวนสิทธิ์มอบของขวัญในวันคล้ายวันเกิดให้กับเจ้าของบัตร SOP Exclusive Card ที่ยังคงสถานะการสั่งซื้อ SOP ต่อเนื่อง ณ วันที่มาขอใช้สิทธิ์เท่านั้น
  • สามารถติดต่อรับของขวัญวันเกิดได้ที่เคาน์เตอร์บริการธุรกิจ ณ แอมเวย์ช๊อปทุกสาขาโดยแสดงบัตร SOP Exclusive Card ควบคู่กับบัตร นักธุรกิจแอมเวย์/สมาชิก
  • กรุณาติดต่อรับของขวัญวันเกิดภายใน 1 เดือนนับจากเดือนเกิดของคุณ
  • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของขวัญวันเกิดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า