‹ ย้อนกลับ

สำรองพื้นที่จอดรถในงานแอมเวย์ที่จัดขึ้น

Free Reserve Parking

รายละเอียดสิทธิพิเศษ

สำรองพื้นที่จอดรถให้กับสมาชิก SOP Exclusive Card
ในงานแอมเวย์เอกซ์โประดับชาติที่จัดขึ้น ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี หรือตามภูมิภาคต่างๆ

เงื่อนไข

  • สงวนสิทธิ์ให้กับสมาชิก SOP Exclusive Card เจ้าของสิทธิ์ที่ยังคงสถานะการสั่งซื้อ SOP ต่อเนื่อง ณ วันที่ขอใช้สิทธิ์เท่านั้น (1 สิทธิ์/รหัส)
  • กรุณาแสดงบัตร SOP Exclusive Card ควบคู่กับบัตร นักธุรกิจแอมเวย์/สมาชิก ต่อเจ้าหน้าที่ก่อนนำรถเข้าจอด
  • พื้นที่สำรองจอดรถมีจำนวนจำกัด
  • กรุณาติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขการรับสิทธิ์เพิ่มเติมจากข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัทผ่านทาง SMS หรือ เว็บไซต์นี้
  • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสถานที่โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า