‹ ย้อนกลับ

รับฟรี! ขนมทานเล่นในวันปิดยอด

SNACK4U

รายละเอียดสิทธิพิเศษ

สมาชิก SOP Exclusive Card รับฟรีขนมทานเล่นในวันปิดยอด ตั้งแต่เวลา 16.00 – 21.00น หรือจนกว่า
สินค้าจะหมด ณ แอมเวย์ ช๊อปที่ร่วมรายการ

เงื่อนไข

 • สงวนสิทธิ์ให้กับสมาชิก SOP Exclusive Card ที่ยังคงสถานะการสั่งซื้อต่อเนื่อง ณ วันที่ขอใช้สิทธิ์เท่านั้น
  (1 รหัส / 1 สิทธิ์ / เดือน)
 • โทรศัพท์มือถือที่ใช้ส่ง SMS ขอรับสิทธิ์ต้องเป็นหมายเลขที่บันทึกไว้ในระบบของบริษัทเท่านั้น และ
  สามารถตรวจสอบหรือเปลียนแปลงหมายเลขได้ที่ www.amwayshopping.com > Login > คลิกที่เมนู
  "นักธุรกิจแอมเวย์" > เลือกที่ "แก้ไขข้อมูลส่วนตัว" เคาเตอร์บริการธุรกิจ แอมเวย์ ช็อป
  Amway Call Center 0-2725-8000
 • กรุณาแสดงข้อความตอบกลับจากเว็บไซต์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านก่อนรับสิทธิ์
 • สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หรือ

พิมพ์ 2SN แล้วส่ง SMS มาที่ 4554740

(ค่าบริการ 3 บาท/ข้อความ)

*** เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่าน กรุณากดรับสิทธิ์และแสดงข้อความยืนยันการรับสิทธิ์
ที่เคาท์เตอร์รับขนมเท่านั้น เนื่องจากข้อความมีอายุประมาณ 15 นาที