บทความ
ขอพึงปฏิบัติเมื่อคุณดำเนินธุรกิจแอมเวย

ขอพึงปฏิบัติเมื่อคุณดำเนินธุรกิจแอมเวย

องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยนำคุณไปสู่ความสำเร็จในธุรกิจแอมเวย์นั้นก็คือ การดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎจรรยาบรรณที่แอมเวย์กำหนดไว้ เพื่อพิทักษ์สิทธิประโยชน์อันเท่าเทียมกันทั้งของตัวคุณเองและนักธุรกิจแอมเวย์ทุกคน ฉบับนี้ลองตามมาดูกันว่าข้อพึงปฏิบัติ 5 ข้อแรกนั้นมีอะไรกันบ้าง ...
กฎ 6เดือร กฎ 2 ปี
กฎ 6 เดือน กฎ 2 ป?
หลักการสำคัญที่เกี่ยวโยงธุรกิจแอมเวย์เอาไว้และถือเป็นสิ่งสำคัญมากก็คือ “สายการสปอนเซอร์” ริชกับเจย์ให้การเคารพทั้ง...
กฎจรรยาบรรณตอความมั่นคงของธุรกิจแอมเวย
ธุรกิจแอมเวย์เกิดจากการที่ริชกับเจย์ต้องการที่จะเปิดโอกาสให้กับทุกคนได้มีธุรกิจเป็นของตัวเอง ผมคิดว่าริชกับเจย์ไม่ได้ก่อตั้งธุรกิจขึ้นมาแล้ว...
การทำ Inter Sponsor ตอนที่ 1
ต้องออกตัวก่อนว่าสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เป็นการวิเคราะห์ถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของแนวคิดของการทำธุรกิจแอมเวย์ในต่างประเทศของผมเอง ผมเข้าใจว่า...
1 | 2