บทความ
ขอพึงปฏิบัติเมื่อคุณดำเนินธุรกิจแอมเวย

ความหมายของคำว่า "การหยุดกิจกรรมทางธุรกิจ"

นักธุรกิจแอมเวย์หลายท่านอาจเคยได้ยินเรื่องกฎ 6 เดือน ซึ่งถูกกำหนดขึ้นมาไว้ใช้กรณีที่มีนักธุรกิจแอมเวย์ต้องการย้ายสายงานการสปอนเซอร์ ซึ่งจะต้องลาออกจากธุรกิจในหมายเลขเดิม แล้วจะสามารถสมัครใหม่ได้อีกครั้งเมื่อพ้น 6 เดือนไปแล้ว หลายท่านมีคำถามว่าแล้วแอมเวย์จะทราบได้อย่างไรว่าครบกำหนด 6 เดือน...
 
ขอพึงปฏิบัติเมื่อคุณดำเนินธุรกิจแอมเวย

ขอพึงปฏิบัติเมื่อคุณดำเนินธุรกิจแอมเวย

องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยนำคุณไปสู่ความสำเร็จในธุรกิจแอมเวย์นั้นก็คือ การดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎจรรยาบรรณที่แอมเวย์กำหนดไว้ เพื่อพิทักษ์สิทธิประโยชน์อันเท่าเทียมกันทั้งของตัวคุณเองและนักธุรกิจแอมเวย์ทุกคน ฉบับนี้ลองตามมาดูกันว่าข้อพึงปฏิบัติ 5 ข้อแรกนั้นมีอะไรกันบ้าง ...
 
กฎ 6เดือร กฎ 2 ปี
กฎ 6 เดือน กฎ 2 ป?
หลักการสำคัญที่เกี่ยวโยงธุรกิจแอมเวย์เอาไว้และถือเป็นสิ่งสำคัญมากก็คือ “สายการสปอนเซอร์” ริชกับเจย์ให้การเคารพทั้ง...
 
กฎจรรยาบรรณตอความมั่นคงของธุรกิจแอมเวย
ธุรกิจแอมเวย์เกิดจากการที่ริชกับเจย์ต้องการที่จะเปิดโอกาสให้กับทุกคนได้มีธุรกิจเป็นของตัวเอง ผมคิดว่าริชกับเจย์ไม่ได้ก่อตั้งธุรกิจขึ้นมาแล้ว...
 
การทำ Inter Sponsor ตอนที่ 1
ต้องออกตัวก่อนว่าสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เป็นการวิเคราะห์ถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของแนวคิดของการทำธุรกิจแอมเวย์ในต่างประเทศของผมเอง ผมเข้าใจว่า...
 
การทำ Inter Sponsor ตอนที่ 2
แน่นอนครับ เมื่อธุรกิจเติบโตไปเรื่อยๆ ก็เริ่มเกิดปัญหาทีละเล็กทีละน้อยขึ้น ซึ่งก็มีหลากหลายองค์ประกอบในแต่ละกรณี บางกรณีก็เริ่มจากอัพไลน์...
 
ปรัชญาและหลักการพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจแอมเวย
การทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตาม ผู้สร้างธุรกิจทุกคนย่อมต้องการให้ธุรกิจของตนเองเจริญเติบโตและยั่งยืนยาวนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ส่วนสิ่งที่จะคอยประคองทิศทาง...